Hr
O farním patronátě
       O farním patronátě Bývalí majitelé fryštátského panství, jimiž byli přechodně vévodové těšínští, bývali současně i patrony fary.

       V roce 1792, když hrabě Larisch odkoupil panství fryštátské a Německou Lutyni od hraběte Taaffea, který současně vyčlenil panství Ráj na pozemkovou vrchnost z Hnojníka, Konskou a Nebory, - Jiřímu sv. pánu v. Beess, došlo mezi hr. Larischem a baronem Beessem k ústní dohodě, dle které se baron Beess. podílel na všech farských a kostelních stavbách jednou třetinou, za což měl právo sedávat v kostele se svou rodinou na panské galerii u prvního okna při kazatelně, protože druhá dvě okna byla k dispozici hraběcímu domu. Oba své závazky až do své smrti věrně plnili. Dle nově přijatých zákonů o kostelních, obročích a školních stavbách vznikla pro město nová větší zátěž udržovat budovu fary a školy v dobrém stavu.