Hr
Farský majetek v Darkově
       Tento Majetek se nachází na druhé straně řeky Olzy pod orným polem v obci Darkov, které náleží k panství Ráj. K majetku patří jeden velký rybník, les a za lesem ležící pole, táhnoucí se až ke Stonávce, dále pak i menší kus pole za řekou Stonávkou. O tomto majetku se nachází ve fryštátském farním archivu opis pergamenové listiny.