Hr
Farský majetek v Petrovicích
       Tento majetek byl dříve v držení samostatné fary a Petrovicích. Teprve po reformaci v r. 1630 byl majetek po připojení fary v Petrovicích k faře ve Fryštátě začleněn k fryštátské farní dotaci.

       Pole, která se táhnou podél potůčku Petrůvka, bývala vždy propachtována.

       Fryštátský arcikněz Dr. Mat. Oppolsky byl prvním farářem, který od přidělení majetku petrovické fary tento majetek též obhospodařoval.

       Postavení nynější hráze podél Petrůvky na ochranu před povodněmi, nebylo levné. Její provedeni golkovickými kolonisty stalo 2 zl. stříbrných peněz za sáh. Náklady 300 sáhů nesl Dr. Teol. Mat. Oppolsky.