Hr
Farská práva
       Fryštátský farář měl právo na dva rolníky z obce Staré město, náležející k fryštátskému panství, z usedlostí č. 41 a 43. Každý z těchto poddaných byl povinován fryštátské faře každoročně několika dny roboty s potahem i pěší bez jakékoliv náhrady.

       Dnes již nelze zjistit, od které doby a z kterého panství byla tato robota faře věnována. Pravděpodobné to však bylo současně s udělením darkovského majetku. O poddaných se zmiňuje také v opisu privilegia vévoda Kazimír r. 1521 a to, že darkovský majetek již od nepaměti náleží faře. Také v panském karvinském urbáři jsou uvedeni oba poddaní s tím, že náleží faře se všemi robotními úvazky; na odlišení od ostatních poddaných, dříve panství robotou povinných, jsou tito dva zapsáni červeným inkoustem.