Hr
Bývalé naturálie
       Řeznický cech byl povinen ve lhůtě o adventu tehdejším farářům odvádět jednu kostku (Stein) čili 20 liber loje, což se dnes již neděje.

       Podle privilegií vévody Kazimíra z roku 1521 mívala fara řeznický krám ("lávku") a toto právo bylo jí výše zmíněným privilegiem potvrzeno. Hojný odbyt masa z farního řeznictví přiměl řezníky k uzavření dohody a farářem, na základě níž zanechal farář řeznictví s tím, že řeznický cech se zavázal každoročně odvádět kostku loje kostelu a kostku loje tehdejším farářům. Tento závazek pak řeznický cech vždy plnil.

       Další důchod zajišťuje faře několik mešních nadací a tzv. štolní akcedence.