Hr
O vybírání desátků na faře ve Fryštátě
       Od roku 1848 je desátek přeměněn v peněžní dávku. Dříve plnily všechny vrchnosti a obce svou povinnost odvážet faře desátky v termínu o sv. Martině každého roku do panské sýpky vlastními povozy. Jenom desátek z Petrovic si musel farář odvážet na sýpku vlastním povozem. Toto odvážení desátku z Petrovic farářem samým se datovalo již od prastarých časů a mělo důvod v tom, že petrovičtí měli kdysi vlastního faráře, jemuž odváděli desátek na petrovickou faru. Petrovická obec byla zajisté na tento prastarý zvyk velmi ješitná!