Hr
O farských břemenech
       Farář musel vedle vydržování početného služebného personálu vydržovat a platit ze svých farských důchodů též kaplany. Farská stavební ve Fryštátě, Darkově a Petrovicích jsou podporována církevním patronátem, avšak c. k. daně, jakož i různé jiné výlohy, jsou každoročně hrazeny farářem.

       Za válečných časů bývá fara vzhledem ke svému velkému majetku zatěžována různými naturálními dávkami.