Bonkov
Bonkov


       B o n k o v, leží jižně od města na tzv. Mlýnském potoku, rameni řeky Olzy, která protéká mimo město. Kdysi patřila tato osada k Ráji. Počátkem 17. století byl vlastníkem tohoto statku pán z Pelků (von Pelka), jemuž tehdy patřil i Mizerov až do 15. století, chybí však od té doby další zprávy, když pak Fryštát, Mizerov, Bonkov atd. nabyl koupí Martin von Wienzkowsky. Od té doby jsou majiteli Bonkova tytéž osoby jako majitelé Fryštátu.

       Tato, jakož i ostatní čtyři konskripční obce, podléhají fryštátskému obecnímu úřadu a mají své vlastní číslování (domů). Bonkov má 16 domovních čísel, v to čítaje i budovu pro úřednictvo pana hraběte Jana Larische-Mönnicha, jakož i kancelář panského hospodářského distriktu pod vedením správce pana Antonína Schönaicha, který je současně prvním městským radním a dříve vykonával funkci městského policejního komisaře ve Fryštátě.

       V bezprostřední blízkosti budovy Larischova hospodářství se nachází mlýn o třech etážích, americké konstrukce, majetek pana Karla Fiedlera, vystavěný v letech 1859 - 1860, dále pila včetně hořejšího patra (zřízená 1866), vybavená cirkulárkou a zařízením dle nejnovějšího způsobu. K zajištění stálého přítoku vody pro mlýn a pilu přistoupilo se (1872) k vybudování jezu na Olze, jehož náklady nesly společně tři zúčastněné mlýny Bonkov, Fryštát a Staré město.

       V roce 1865 u příležitosti hospodářské výstavy v Těšíně byl pan Karel Fiedler oceněn za vystavované mlynářské produkty stříbrnou medailí. Dřívější mlýn, na jehož místě byl vybudován nový, býval před časem vlastnictvím města. Dřívější majitelé byli J. Poppek a K. Puff, od něhož přešla vlastnictví včetně pily do vlastnictví pana Karla Fiedlera.

       V současné době je Bonkov domovem špiček městské reprezentace. Pan Karel Fiedler byl od r. 1874 pověřen hodností a úřadem starosty Fryštátu a ve svém bezprostředním sousedu panu správci Ant. Schonaichovi nachází mohutnou oporu. Kéž pod ochranou obou vzkvétá blahobyt občanů a kéž obětavá práce obou přináší kýžené plody.

       Podle náboženského vyznání čítá Bonkov 77 katolíků, 10 protestantů, 2 řecko-uniáty. Stav dobytka: 6 koňů, l6 kusů rohatého dobytka a 19 kusů bravu. Pokud jde o pozemky, budiž připomenuto, že orná půda je úrodná a z největší části panská.