Hr
Farář Josef Dostal
       Dříve než nastoupil na místo arcikněze ve Fryštátě, byl arciknězem a generálním vikářem v Bílsku, ostatně i ve Fryštátě podržel tuto hodnost. K předání fary došlo dne 27. března 1828. Dr. Matyáš Oppolsky si vyměnil, jak výše uvedeno, s Josefem Aloisem Dostalem svá farní obročí se souhlasem obou farních patronátů a vratislavského generálního vikariátu.

       Za faráře Josefa Dostala byl vysvěcen kostel sv. Marka a farář opatřil pro kůr obraz (světce - v orig. "Positiv"). Dostal se ujal úspěšně vyučování a zřídil školu ve Starém městě. Zemřel 1. února 1855.