Mizerov
Mizerov


       M i z e r o v, severovýchodně od města, patřil koncem 16. století rytíři von Pelkovi, který vlastnil kromě Malých Kunčic a Bonkova ještě několik statků. Po jeho smrti přešel Mizerov sňatkem paní Evy, vdovy po Pelkovi, rozené Bludowské z Velkých Ochab, s Kryštofem Larischem z Otrembova do vlastnictví této vznešené rodiny, avšak již v roce 1663 se setkáváme s nějakým Sigfriedem von Promnitz jako majitelem Mizerova.

       V 18. století byl jeho majitelem Martin v. Wienzkowsky, který jej v r. 1749 spolu s Fryštátem prodal mylordu Niklasu Taffemu. Od té doby patřil Mizerov týmž majitelům jako Fryštát.

       Nachází se zde l6 domovních čísel kromě panského majorátního dvora a pěkného Černého lesa, z něhož 36 jiter patří městu.

       Podle náboženství: 166 katolíků, 3 protestanti

       Stav dobytka: l8 koňů, 31 kusů rohatého dobytka, 28 kusů bravu

       Pole jsou většinou panská, dobře obdělávaná, úrodná, uprostřed polí tryská pramen dobré čerstvé pitné vody. Pramen má malý přístřešek a okolí je stíněno několika lipami. 46)