Vydmuchov
Vydmuchov


       V y d m u c h o v je kolonie sousedící s předměstím Špluchovem a Bonkovem. Tato osada vznikla asi v době založení rajského zámku, takže první obyvatelstvo tohoto místa tvořili asi dělníci a řemeslníci zámku. Vydmuchov čítá celkem jen 13 domovních čísel.

       Dle vyznání: 96 katolíků

       Stav dobytka: 17 kusů rohatého, 17 kusů bravu. (skotu)

- - -

       Pokud se týká areálu města a předměstí je nutno ještě poznamenat toto: K vlastnímu městu patří:

    stavební pozemky (zastavěná plocha)            5 jiter    1436 čtv. sáhů    
    zahrady      10    "        543    "    
    pastviny    921    "    
    neplodná půda        4    "        696    "    


       K Hornímu předměstí včetně Špluchova, Bonkova, Vydmuchova a Mizorova patří:

    stavební pozemky (zastavěná plocha)            5 jiter      128 čtv. sáhů    
    orná půda    270    "        305    "    
    louky      11    "      1351    "    
    zahrady      12    "        876    "    
    pastviny      15    "        755    "    
    vysoký les      36    "      1382    "    
    nízký les        2    "        493    "    
    neplodná půda      15    "      1023    "    


       Dolní předměstí vč. Nového města (Bělidla) má:

    stavební pozemky (zastavěná plocha)            5 jiter        83 čtv. sáhů    
    role    795    "      1053    "    
    louky      10    "      1016    "    
    zahrady      25    "      1529    "    
    pastviny      40    "        775    "    
    nízký les      26    "      1380    "    
    neplodná půda      52    "        595    "