C. k. okresní úřady
C. K. OKRESNÍ ÚŘADY
       Budova, kde je v současné době umístěno c. k. Okresní hejtmnství, je vzhledný a prostorný jednopatrový dům, vystavěný z pevných materiálů a rozlišuje se u něho stará stavba a přístavba.

       V roce 1837 byla na místě radnice, zaniknuvší v troskách při posledním požáru, založena budova na ni navazující. Tato budova s hlavní frontou, obrácenou k Radniční ulici, obdržela pěknou vstupní bránu, nad níž je umístěn fryštátský městský znak, tepaná práce. Po dokončení stavby byla budova až do roku 1856 používána zdejším magistrátem pro jeho úřední účely.

       Od r. 1850 po přechodu patrimoniální soudní moci na stát, nachází se tu c. k. okresní soud, pozemková kniha a daňový úřad. V roce 1855 byla zahájena přístavba, v,roce 1856 pak ukončena, k čemuž poskytla vláda 2 000 zl. jako zálohu. V této době došlo ke spojení justice s politickou správou do jednoho, úřadu s názvem okresní úřad. Tomuto úřadu byla přenechána radnice i s přístavbou za roční nájemné 800 zl.

       Působnost okresního úřadu se rozdělila na vedení politické správy, civilní, právní a trestní soudní péči, vedení pozemkové knihy a daňové záležitosti.

       Koncem roku 1868 následovalo oddělení justice od správního úřadu v důsledku čehož vznikly okresní hejtmanství a okresní soud jako samostatné úřady. V současném roce 1878 jsou ještě stále zmíněné úřady umístěny v téže budově a vykonávají svou působnost, jak dále uvedeno, avšak s výhradou posledních změn úředního personálu.