C. k. notariát a advokátní kancelář
C. K. NOTARIÁT A ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
       K obstarávání soudních záležitostí jako sepisování smluv o koupi, půjčce, pachtu a nájmu, závětí, soupisů inventáře, směnečných protestů, jakož i vyhotovování spisů o dělení majetku mezi manžely, dědici, šetření o majetkových záležitosteh, odhadů, likvidací dluhů, pro sepisování účtů o poručenství atd. nachází se zde c..k. notariát pod vedením pana Dr. Andrease Činčaly, který má rovněž titul komisaře okresního úřadu.

       Od doby před sedmi lety se datuje v našem městě zřízení advokátní kanceláře, kterou založil advokát pan Dr JU (JuDr) Emil Rothe a kterou dosud vede. Jelikož jen málo lidí má postačující znalosti současných zákonů a soudního řízení, aby se mohli svých práv v připadě potřeby domáhat u soudu a hájit se, je zajisté účelné, vyžádat si pomoc a podporu osoby znalé práva a proto bylo též zřízení advokátní kanceláře pro Fryštát při stálém přírůstku obyvatelstva již dávno pociťovaným požadavkem.