C. k. okresní velitelství četnictva
C. K. OKRESNÍ VELITELSTVÍ ČETNICTVA
       K péči o veřejný klid, pořádek a bezpečnost byla zde zřízena v roce 1850 četnická stanice, sestávající z jednoho kaprála (desátníka) a čtyř mužů. V době stavby železnice u Fryštátu v letech 1854 1856 byl tento stav zvýšen na sedm mužů, později však v r. 1862 redukován na jednoho velitele stanice a dva četníky. V současné době sestává četnické velitelství z

       1 strážmistra, l závodčího, 2 četníků.

       Užitečnost těchto bezpečnostních orgánů pro zdejší kraj je významná, jelikož se jeví jako nezbytná pro udržení pořádku na venkově při mnoha příležitostech. Je jejich úkolem dohlížet ve smyslu policejních funkcí na všechny osady, náležející k obvodu města a jejich obezřetnosti lze děkovat, že se mnohé výstřelky a excesy při venkovských bálech a tanečních zábavách dařilo udržet v příslušných mezích.