C. k. finančně kontrolní okres
C. K. FINANČNĚ KONTROLNÍ OKRES
       Zdejším pohraničním úředníkům přísluší kromě střežení četných objektů potravinové daně ještě zejména povinnost střežiti hranici s Pruskem, podél dráhy Žibřidovice - Závada, aby zajistili výběr daní a působili proti podloudnému obchodu.

       Podle úředních šetření bylo zjištěno, že podloudný obchod byl na naší hranici dříve mnohem silnější než nyní. V novější době se též podařilo účelným opatřeními poněkud zvládnout pašeráctví, přičemž si získal četné zásluhy dnešní vrchní komisař včetně svých podřízených úředníků.

       Status úředníků finanční kontroly byl v roce 1876 tento:

       Ve   F r y š t á t ě:  vrchní komisař pan Jan Wurmbrand, vrchní suscipient pan Frant. Žak, rospisient pan Frant. Zawadil, vrchní dozorce pan Frant. Dostal.

       V   Z a v a d ě:  Vrchní dozorce pan Vilém Holleczek; dozorci pánové Josef Batsch, Slanislav Kühnert, Robert Hnaupek.

       V   P e t r o v i c í c h:  Respicient pan Frant. Körbel, vrchní dozorce pan Julius Jutz, dozorci pánové Teodor Ostapowitz, Richard Wels, Jan Bayer.

       Petrovice mají kromě toho vedlejší celní úřad 2. třídy s jedním výběrčím panem Josefem Markem.