C. k. poštovní úřad
C. K. POŠTOVNÍ ÚŘAD
       Ještě asi před 30 lety byly poštovní spoje ve Fryštátě na nejnižším stupni. Podle okolností buď jednou denně nebo v mezidobí jednou za více dnů kulhal pomalu do Těšína posel, v zádech zkřivený, který tam dopravoval za drahou úplatu dopisy a balíčky a nadto se donáška předmětů neděla s přílišnou péčí a jistotou. Poslíček byl jen tak zvaným soukromým expressem a s jakým pohodlím a příjemnostmi bylo toto zařízení spojeno zejména pro osoby bydlící ve vesnicích, to asi osvětlí humorná a pikantní historka uvedená v poznámce. Teprve když se v roce 1845 ucházel lékárník pán Josef Bayer o zřízení c. k. poštovní sběrny dopisů ve Fryštátě a když obdržel příslušné povolení, vzniklo první zařízení nesoucí název "C. k. pošta", brzy nato byla pak v uvedena v život i doprava osob v krytém otevřeném voze do Těšína a zpět. Zároveň zařídil pan Josef Bayer vše potřebné, aby se donáška dopisů a balíků děla pravidelně a s největší možnou rychlostí a bezpečím. Poštovní schránka byla zřízena ještě před zavedením jízd poštovním vozem. Od té doby se datuje pravidelná docházka na zdejší poštu poslů z venkova, kteří odnášejí dopisy a balíčky adresátům v okolních vesnicích a z vesnic přinášejí poštu do města.

       V roce 1852 pan Josef Bayer se vzdal dobrovolně vedení poštovního úřadu, protože provoz v lékárně i na poště byl stále živější a obojí nebylo možno spojit pod jedním vedením. Přenechal tedy tento úřad panu Karlu Schulzovi, který jej dodnes vykonává s chvály hodnou pílí. Zcela nový směr dostaly Poštovní spoje z Fryštátu teprve v poslední době v důsledku stále vzrůstajícího obyvatelstva. Zřízením železnice byl otevřen pro Fryštát nový poštovní kurs. Doprava poštovním vozem, provozovaná s potížemi jen jednou denně do Těšína, byla v roae 1856 zastavena a přeložena do drážní stanice Petrovice, kam nyní poštovní vůz jezdí tam a zpět čtyřikrát denně a to v těchto hodinách:

       Z Fryštátu.

       Ráno o 5 hod. 15 min. a 8 hod. 40 min., odpoledne v 5 hod. 10 min., večer v 6 hod.

       Z Petravic.

       Ráno o 6 hod. 40 min. a 9 hod. 55 min., odpoledne v 6 hod. 20 min., večer 7 hod. l5 min.

       Jízda z Fryštátu do Petrovic nebo opačným směrem stojí 30 kr. za osobu a za větší balík do 25 kg se platí rovněž určený poplatek. Jsou poskytovány i zvláštní poštovní jízdy jinými směry na základě předchozího oznámení a zaplacení jízdného v kteroukoliv hodinu. Zlepšení poštovních spojů ve prospěch veřejnosti je vůbec patrné v každém ohledu. Dopisy a poštovní schránky se vybírají 4x denně a zásilky jsou pak dále dopravovány. Ovšem dopisy podané po uzávěrce mohou být přirozeně odbaveny při nejbližší dopravní příležitosti teprve příští den.