C. k. telegrafní stanice
C. K. telegrafní stanice
       V červenci 1874 obdržel Fryštát úřední povolení ke zřízení telegrafního úřadu s omezenou denní službou. Nastaly však takové potíže při provedení, že tento úřad, v té době již nutný, mohl být v život uveden teprve 15. července 1875. Tato stanice patří k lince č. 474 Opava - Těšín. První depeše byla odeslána ministru obchodu Jeho Excelenci Janu rytíři v. Chlumeckému, druhé zemskému presidentu svob. pánu v. Summerovi, třetí jeho Excelenci hraběti Janu Larischovi - Mönnichovi, který tehdy dlel v Karlových Varech. Telegrafní službu zajišťuje nyní nynější c. k. Poštovní expedient pan J. Buzek.