Jmění města
JMĚNÍ MĚSTA
       Ve srovnání s minulostí se majetek města značně zmenšil. V současné době vykazuje jmění města tato aktiva:

       36 jiter lesa, který se táhne na žibřidovické hranici.

       Druhy dřeva sestávají většinou ze smrků a jedlí, v poměrně menším rozsahu se tu lze setkat též s buky, duby, břízami a lipami.

       K dohledu nad tímto lesem je ustanoven jeden hajný.

       Pozemky mají plochu 185 jiter a jsou pronajaty za mírné nájemné, z něhož obec odvádí daň.

       Radniční budova včetně přístavby, pronajatá c. k. okresnímu hejtmanství.

       Velkoměšťanský dům č. 84 s právem výčepu, roh Radniční a Obecní ulice.

       Červený dvůr č. 18 a l9 (Babišovec) na Horním předměstí včetně zahrady a pole.

       Cihelna s obytnou budovou, vystavěnou v r. 1863.

       Právo k dobývání ledu, štěrku a písku v řece Olze.

       Stále kolísající částka aktivních pohledávek (nezaplac. částky).

       Movitosti (tržní boudy, hasičské rekvizity atd.) včetně zděných kůlen, sloužících k úschově těchto předmětů, v Zámecké ulici, jakož i kancelářské zařízení a nářadí.

       Fond pouličního osvětlení.

       Privilegia města, jichž největší počet se však v důsledku nynějších poměrů, stal bezcenný, výroční trhy a právovárečné urbární oprávnění mají ještě platnost.

       Vydání

       V důsledku novostaveb, provedených v poslední době, vzrostly roční výdaje do značné výše, neboť kromě stálých vydání je třeba pamatovat i na splacení kapitálu včetně úroků, čímž je městský rozpočet značně zatížen.