Hr
Uhelné doly
       l. Kamenouhelné doly v Karviné P. T. J. E. pana hraběte Jana Larische z Mönnichů.

       2. Kamenouhelné doly v Doubravě P. T. svob. pána Šalomouna Rothschilda.

       3. Kamenouhelné doly v Lazích a Orlové, dříve vlastnictví arcibiskupa knížete Fürstenberga, současně náležející olomoucké dómské kapitule.

       4. Kamenouhelné doly v Karviné P. T. Jeho císařské Výsosti pana arcivévody Albrechta.

       5. Uhelné doly inneberského hlavního těžířstva v Orlové.

       Tyto uhelné doly, které mají živý provoz, živí velkou část obyvatel Fryštátu, Karviné, Doubravy, Solcy a Lazů - Podle tabulky okresního úřadu, sestavené v r. 1858, vytěžily uhelné doly, označené pod čísly 1, 2 a 3, tehdy 958.846 centů uhlí, které znamenaly 227.434 zl 58 kr rak. měny hotového výnosu.