Hr
Kontribuční fond
       Existuje 24 kontribučních fondů, které jsou zúčtovány u zdejšího c. k. daňového úřadu.

       Ke dni 16. května 1862 činil stav jmění 24 peněžních fondů:

  na hotovosti v bankovkách        1.881 zl.            48 kr.    rak. m.  
  ve stříbře             10 zl.            49 kr.    rak. m.  
  v soukromých a vinkulovaných státních  
  obligacích      98.907 zl.    87 1/10 kr.    rak. m.  
  Celkem    100.799 zl.    87 1/10 kr.    rak. m.