Hr
C. k. okresní odhadní komise pro pozemkovou daň
       Předseda: Pan Klinger Gustav, c. k. okresní hejtman, členové:

       1) jmenování c. k. ministrem financí:

       a) státní úředníci: ekonomický oceňovací referent, neobsazeno, Stillfried Julius, sv. pán, c. k. vrchní daňový inspektor ve Fryštátě,

       b) plátci daně pozemkové: Wicherek Eduard, statkář v Petřvaldě, Kudielka František, důchodní J. E. hr. Larische a statkář v Karviné.

       2) členové volení poplatníky pozemkové daně:

       Michnik Jiří, statkář v Albrechticích, Malirsch Jan, statkář ve Velkých Kunčicích, Krakuwka Jan, statkář v Kopytově.

       Členové přikázaní: Burghart Eduard, c. k. referent pro oceňování lesů, Urban Josef, Staviarz Karel, geometr.