Hr
C. k. okresní cejchovní úřad
       Petrželka Bart., c. k. okresní sekretář, představený. Titor Jan, cejchovní mistr.