Hr
Školní krejcarový spolek
       Pánové: Fiedler Karel, předseda, Hudietz Karel, zástupce předsedy, Schwarz Jan, zapisovatel, Oleownik W. C., pokladník.