Prstná
Prstná
       Ze vsi Petrovice se dojde na kopec položený severně, kterážto osada ještě před několika léty byla přivtělena jako kolonie k velkoobci Petrovice, v současné době je však samostatnou obcí. Tento statek zakoupil včetně části Petrovic v r. 1796 Adalbert rytíř Gusnar z Komorné od pana hraběte Jana Larische-Mönnicha, děda nyní žijícího, JE pana hraběte Jana Larische-Mönnicha, a zřídil si z tamního majorátního dvora pro sebe zámecký byt. Později byla tato budova přestavěna na malý, avšak vkusně vyhlížející zámeček, který obýval tehdejší majitel pan Ferdinand rytíř Gusnar z Komorné. Několik let vlastnil jej říšský hrabě z Gaschinu, toho času patří však panu hraběti Jiřímu z Larischů-Mönnichů který pobývá střídavě v Životicích (Schönstein) a Prstné. Zámek byl v poslední době nově přestavěn, významně zvětšen a zkrášlen.

       Z uvedeného zámku rozvíjí se oku nádherný obraz - malebná venkovská krajina. Za výšinou můžeme své pohledy dát potulovat hluboko až do pruské země, zatímco z naší strany můžeme ještě v dálce spatřit ještě,docela dobře a zřetelně starobylé město Fryštát. Poutník či přítel přírody neopouští tuto krajinu zajisté nespokojen. Obyvatelé jsou přiděleni pod duchovní správu lokálie v Petrovicích. V místě se nachází kaple a posvícení se slaví v den sv. Marie.

       Prstná má dva hostince, bohužel však žádnou školu! (Omyl není vyloučen, podáváme proto toto sdělení s veškerou rezervou). Vesnice, přes niž vede hrbolatá silnice po kopcích, nacházející se v desolátním stavu, k pruským lázním Jastřembě, patří k poštovnímu úřadu Petrovice, čítá 56 domovních čísel a má 407 obyvatel. Úřad starosty vykonává pan Karel Dametz, který je zároveň hospodářským správcem na hospodářství pana hraběte Jiřího Larische. Plošný rozsah činí 639 15/16 jitra.