Prostřední Suchá
Prostřední Suchá
       Prostřední Suchá, dříve spojená s Dolní Suchou v jedinou velkoobec (v jihozápadním směru od Fryštátu), z kteréžto příčiny též všechny historické údaje souhlasí s údaji Dolní Suché (viz dále).

       Prostřední Suchá patřila předtím ke statku Dolní Žibřidovice, který vlastnil pan Jan svobodný pán z Mattencloitů později patřila Prostřední Suchá panu Konrádovi sv. pánu z Mattencloitů na Orlové, po němž vesnici podědil jeho synovec pan Richard sv. pán z Mattencloitů. Nynějším majitelem je tedy Richard sv. pán z Mattencloitů na Orlové etc. (viz "Orlová"). Jednopatrový zámek používá se nyní jako hospodářská budova.

       Obyvatelé jsou přiděleni k lokálii Dolní Suchá.

       Prostřední Suchá patří k poštovnímu úřadu Horní Suchá, má jeden obchod smíšeným zbožím, jehož majitelem je p. Ig. Westreich, a 3 hostince pánů Jana Chroboka, Vendelína Feika a Ig. Westreicha.

       Dvoutřídní škola je školou soukromou bez práva veřejnosti, vyučování v polském jazyku obstarává nadučitel p. Jan Twardzik, místo podučitele není ještě obsazeno. Ve školním roce 1878/79 navštěvovalo tuto školu 202 dítek. Předsedou místní školní rady je domkář pan Josef Polak.

       Čítá se tu 112 domovních čísel a 830 obyvatel. Funkci starosty zastává pan Jan Chrobak.

       Plošný rozsah Prostřední Suché činí: stav. pozemky 7 jiter 608 čtv. sáhů, role 768 jiter 1144 čtv. sáhů, louky 11 jiter 1528 čtv. sáhů, zahrady 9 jiter 1329 čtv. sáhů, pastviny 19 jiter 729 čtv. sáhů, vysoký les 159 jiter 1057 čtv. sáhů, neplodná půda 32 jiter 1129 čtv. sáhů, dohromady 1009 11/16 jitra.