Albrechtice
Popis jednotlivých vesnic a jejich kolonií v abecedním pořádkuAlbrechtice


       Vesnice patřící JE panu hraběti Janu Larischovi z Mönnichů a přivtělena k okresu c. k. hejtmanství ve Fryštátě. Leží 2 1/4 míle jižně od Fryštátu na zvlněném terénu, na potoce Stonávka. Již v r. 1587 nacházíme tu rod Larischů jako majitele jedné části Albrechtic. Vévoda Adam Václav konfirmuje (potvrzuje) totiž Bedřichu Larischovi ze Lhoty a Karviné jeho listiny vlastnického práva na Albrechtice, taktéž i Janu Rudskému na jeho polovinu Albrechtic. Později se stal Mikuláš Rudský vlastníkem i druhé poloviny vesnice a týž vévoda udělil mu se souhlasem fryštátského magistrátu právo vařiti pivo, v současné době se však již nedochovala památka na místo, kde pivovar stál. O majitelích z doby ještě dávnější není nic známo.

       Na výšině, nacházející se u této vesnice, byl počátkem tohoto století (19.) za tehdejšího majitele JE pana hraběte Jana Larische z Mönnichů (dědečka nynějšího vlastníka) vystavěn nový poplužní dvůr, zvaný "Belgrad" (Bělehrad) a současně zřízena i obytná budova pro hospodářského úředníka. V současné době vykonává tu úřad správce pan A. Dusch, syn fryštátského měšťana pana Valentina Dusche, mladý snaživý muž, který několik let vykonával funkci kontrolora JE hraběcí larischovské lihovarny ve Starém městě u Fryštátu. Ve jmenovaném poplužním dvoře se provozuje chov hovězího dobytka a koní, je zde 50 kusů skotu bernské rasy a 10 - 15 kusů hříbat plnokrevných anglických hřebců, kromě nutných tažných volů a koňů.

       Druhý poplužní dvůr "Červjonka" chová 400 kusů ovcí "merino" (Ovis aries), nejdůležitějšího to druhu ze všech známých druhů ovcí, který se vyznačuje mimořádně hustou, jemnou a měkkou vlnou, velmi pravidelně zkadeřenou, surovém stavu barvy žlutavě bílé. Ovce se stříhají jednou, občas i dvakrát ročně. Je velkou výhodou nejenom pro zdejší chov ovcí, ale i chov v celém okrese, že na našich loukách se vyskytují pryšec, ocún (naháč), tučnice, ostřice a přeslička, kteréžto rostliny jsou pro tato zvířata jedem, jenom sporadicky, naproti tomu se v hojném množství jako býlí vyskytuje ovčí step (Schafgarbe), která je pro ovečky pochoutkou.

       Třetí dvůr "Matuškovec" má 25 kusů mladého skotu.

       Lihopalnu nemají Albrechtice žádnou, avšak brambory se kromě jiných plodin na prodej pěstují hlavně pro blízký lihovar v Horní Suché. Lesní úřad obstarává revírník pan Vincenc Reiter.

       Katolický filiální kostel, patřící ke karvinské farnosti, zasvěcený svatým apoštolům Petru a Pavlovi, je nově vybudovaná dřevěná stavba na místě někdejšího zchátralého kostela a mši svatou tu čte každou třetí neděli katolický duchovní z Karviné. Patronát nad kostelem má vždy pozemkový pán (vrchnost), toho času JE pan Jan hrabě Larisch z Mönnichů.

       Katolická škola, která je veřejnou školou pro obě pohlaví a jejíž učitel je zařazen ve III. platové třídě, byla ve školním roce 1877-78 navštěvována, 140 žáky a žákyněmi. Tato škola je jednotřídní. O vyučování se stará učitel pan Jiří Morys, pan František Glombek, statkář, vykonává funkci předsedy místní školní rady a je zároveň pověřen i funkcí starosty.

       Je zde i evangelická soukromá škola s právem veřejnosti, v níž bylo v uplynulém školním roce 1877-78 vyučováno 113 dítek. Učitel - pan Jan Buczek, předsedou školní rady pan Jan Delong, vyučovacím jazykem byla v obou školách němčina.

       Kromě toho se ve vsi nacházejí mlýn a pila pana Bernáta Klimši, dále dvě hospody a výčepy, dále obchod smíšeným zbožím pana Josefa Gawelczika.

       Vesnice má 159 domovních čísel, čítá 1015 obyvatel, z toho 507 mužů, 508 žen, podle náboženského vyznání 625 katolíků, 384 protestantů, 6 izraelitů.

       Celkový stav dobytka: 78 koňů, 410 kusů skotu, 961 kusů vepř. dobytka.

       Výměra půdy činí: 41 jiter 1213 čtv. sáhů stavebních pozemků, 1454 jiter 1004 čtv. sáhů rolí, 10 jiter 722 čtv. sáhů luk, 8 jiter 960 čtv. sáhů zahrad, 13 jiter 1011 čtv. sáhů pastvin, 427 jiter 1098 čtv. sáhů vysokého lesa, 20 jiter 1030 čtv. sáhů nízkého lesa, pastvin s těžbou dřeva je 58 jiter 731 čtv. sáhů, neplodné půdy 80 jiter 1106 čtv. sáhů, celkem 2204 jiter 875 čtv. sáhů.