Malé Kunčice
Malé Kunčice
       Malé Kunčice leží na Petrůvce a na vodě od Kačic, přičemž oba potoky se slévají nedaleko zámku ve vsi. Dříve měla vesnice německý název Klein Kunsendorf.

       Okolo roku 1447 prodal nějaký Mikuláš z Malých Kunčic ves Hažlach Přemkovi II. za 260 hřiven. Ve druhé polovině 15. století se uvádějí nějaký šlechtic Ossinsky jako pán na Malých Kunčicích a r. 1568 Kašpar Čelo z Čechovic na Kunčicích, Drahomyšli a Pruchné. Koncem posléze jmenovaného století se oženil Petr (někteří jej nazývají Janem) Čelo z Čechovic s Kateřinou Sedlnickou sv. paní z Choltic, jejíž matka Margareta Ossinská byla sezením na Malých Kunčicích. Zdá se, že její dcera Kateřina zdědila po ní tento statek, protože Kateřinin syn Kašpar Čelo z Čechovic byl kromě Drahomyšle i majitelem jiných statků. Od této rodiny koupili vesnici pánové z Pelků (Václav Pelka) a ještě na počátku tohoto století se uvádí pán Jiří z Pelků na Novém městě a Malých Kunčicích jako pán tohoto statku. Později byli majiteli Malých Kunčic bratři Jan a Vilém Folwarczní, v současné době je první z obou majitelem této osady.

       Ve vsi se nachází masivně stavěný zámek, dřívější a nynější panské sídlo, 3 majorátní dvory, 1 ovčinec a jedna palírna kořalky, kromě toho jsou zde 2 hostince pánů Filipa Deutschbergera a Josefa Mortinka, dva výčepy pánů Jana Folwarczného a Fr. Soukupa a 2 mlýny pánů P. Brachaczka a Vincence Brachaczka. Pivovar, který tu existuje, vede jen velmi skromné bytí, ostatně prý už zanikl. Obchody smíšeným zbožím vlastní pánové Pavel Stoschek, Ludvík Herlinger a paní Sali Deutschbergrová. Pila ve vsi patří panu Janu Folwarcznému, týž zastával dříve i úřad starosty.

       Osadu křižují dvě silnice, jedna z Fryštátu do Skočova a Struměně, druhá z Těšína do Žibřidovic.

       Filiální kostel patřící k faře v Pruchné ke cti Všech svatých pod patronátem vrchnosti, původně celý ze dřeva, byl vystavěn v r. 1776 tehdejší vrchností pánem Pelkou ze Steinů a vysvěcen knížetem-biskupem Filipem Gotthardem, knížetem ze Schafgotschů. Posvícení se slaví v den Všech svatých.

       Pod tímtéž patronátem je dvoutřídní katolická střední škola, kterou v posledním školním roce 1878/9 navštěvovalo 200 školou povinných dítek.

       Nadučitel pan Karel Neumann kromě výpomocného učitele pana Eduarda Ludwiga jsou ve 3. platové třídě. Vyučování je v polském jazyku, předsedou školní rady je pan František Puppek. Malé Kunčice patří k poště Dolní Žibřidovice. Starostou je pan Pavel Kroczek.

       Je tu 191 domovních čísel a 1200 obyvatel.

       Plošná rozloha činí: stav. pozemky 12 jiter 166 čtv. sáhů, role 1352 jiter 45 čtv. sáhů, louky 101 jiter 355 čtv. sáhů, zahrady 8 jiter 1077 čtv. sáhů, pastviny 114 jiter 1088 čtv. sáhů, vysoký les 673 čtv. sáhů, neproduktivní půda 45 jiter 1488 čtv. sáhů, celkem 2074 jiter 1037 čtv. sáhů.