Důl ČSA - zpráva Stanislava Hrudy

Stanislav Hruda
Zámecká 4, Ostrava 1


Zpráva


o provedené lokalizaci některých vybraných zrušených
důlních děl, které se nacházejí na území dobývacího
prostoru Karviná-Doly I podniku OKR, Důl Čs. armáda
Ostrava, duben 1977