Dobrovolní hasiči

Pamětní spis

k
vzpomínkové slavnosti pětadvacetiletého výročí vzniku

dobrovolných hasičů

ve
Fryštátě - Rakouské Slezsko
dne 19. srpna 1900

Sepsáno a redigováno
Františkem Kurzem
Důvěrníkem dobrovolných hasičů ve Fryštátě.

1875
1900

Nákladem dobrovolných hasičů
Tisk Gustav Axtmann ve Fryštát

            

Překlad Rudolf Hrubý, 1988