Úvodní listy Genealogie LARISCH

DĚJINY

prastarého šlechtického rodu Larischů ze Lhoty,

svobodných pánů a hrabat tohoto rodu a rovněž dále pocházejících hrabat z

LARISCH-MÖNNICHŮ

svobodných pánů ze Lhoty a Karviné

Z pověření Její Excelence, vysoce urozené paní, paní hraběnky Olivie z Larisch-Mönnichů dle listinami doložených dokladů
zpracoval František - Josef Häusler, archivální rada panovnického řádu Maltézských rytířů

O p a v a

Překlad z německého originálu

Rudolf   H R U B Ý,    fotoreprodukce    Rudolf   H R U B Ý ml.

Překlad stran 110 - 128 ze staroněmčiny Ing. Jar. Rosin

1 9 8 1