Doslov:

    Právě dopsaná historie závodu koksovny Čs.armáda podává svědectví o 154 letech úspěšné práce karvinských koksařů. Při vzpomínce na prožité roky v kolektivu pracovníků, si rád připomínám úspěšné akce, které jsme společně realizovali pro zlepšení bezpečnosti a hygieny práce. Osobně znám stovky dělníků a techniků a vím přesně na koho bylo spolehnutí právě ve chvílích, kdy záleželo na rychlém a přesně provedeném zásahu při nenadalých poruchách. Těžko se mi vzpomíná na to, že mnoho zaměstnanců se musí po ukončení provozu se závodem rozloučit a přejít na vzdálenější pracoviště.

    Tato nostalgie bude u všech ještě znásobena, když uvidíme, jak demoliční čety budou odstraňovat vše, co bylo po více jak stopadesát let budováno.

     Historie závodu končí. Jen tato napsaná a fotografiemi doplněná brožurka zachová po několik desítiletí vzpomínku na závod, který zde v Karviné patřil mezi největší. Vyrostl od jediné koksárenské pece z roku 1843, až po závod, který v dnešní podobě patřil k dominantě města Karviná.

Ing. Oldřich Baran