Příloha2

Seznam počtu pracovníků od roku l985 do roku l996

Rok  Dělníci   THP   Celkem   Výroba koksu 
 l985  392 39 43l  
 l986 392 39 43l  
 l987 39l 40 43l  
 l988 426 39 465  
 l989 422 40 462  
 l990 4ll 42 453  
 l99l 404 42 446  
 l992 393 45 438  
 l993 366 44 4l0  
 l994 362 42 404  
 l995 363 42 405  
 l996 345 40 385