Příloha3

 

STRUČNÉ CHARAKTERISTIKY LARISCH - MÖNNICHOVÝCH KAMENOUHELNÝCH ZÁVODŮ A KOKSOVNY V LETECH l9l3 - l920

K O K S O V N A   J A N

Majitel : Dr.Jan Larisch - Mönnich.
Sídlo : Zámek Solca, Karviná
Ústř. ředitelství v Karviné
Centrální ředitel: Max Sliwka, Karviná
Horní ředitel : Jan Zadra
R.B.Ú. Moravská Ostrava
Závodní : Ing. Jan Biedermann
Závod má vlečku ke stanici Karviná, Košicko-bohumínské dráhy.

Rok  Počet 
pecí
 z nich v 
provozu
 Výroba koksu (t)   Množství zprac. 
uhlí (t)
 l9l3  228 228 248 900 387 82l
 l9l4 228 228/l96 20l 280 3l6 800
 l9l5 228 l96/228 l67 800 266 730
 l9l6 228 228 240 500 378 925
 l9l7 228 228 225 570 35l 968
 l9l8 228 228 l57 322 247 443
 l9l9 228 l52  95 8l4 l54 473
 l920 228 l52/ll4  94 705 154 4ll

Doly Larisch - Mönnicha

Majitel a ředitel - viz koksovna
Důlní závod
J a n
Místo: Karviná
Závodní: Ing. Vilém Richter
Důlní pole 366 ha
Závod má vlečku l km ke stanici Karviná
Má dvě těžní jámy 28l m a 343 m hluboké
Má dvě větrné jámy 28l m a 343 
m hluboké
Hloubka rubání 350 m.
Těží se v VI. a VII. patře

Rok  Těžba v (t)  Počet
 dozorců 
Počet
 dělníků 
Výkon
 dělníka na směnu 
 l9l3  297 700 42 l242  8,8
 l9l4 290 3l5 33 l203  8,8
 l9l5 352 655 4l ll6l l0,0
 l9l6 4l2 525 46 l280 10,5
 l9l7 343 l70 47 l279  9,2
 l9l8 280 990 47 l330  8,3
 l9l9 298 200 47 l453  6,l
 l920 2l7 l00 60 l494  5,8

Doly Larisch - Mönnicha

Majitel a ředitel - viz koksovna
Důlní závod J i n d ř i ch
Místo : Karviná
Závodní : Ing. Raimund Sahliger
Důlní pole l03,l ha
Závod má vlečku 0,98 km ke stanici Doubrava.
Těžná jáma 495 m
Větrná jáma 395 m hluboká
Největší hloubka rubání 4l7 m.

Rok  Těžba (t)  Počet
 dozorců 
Počet
 dělníků 
 Výkon dělníka 
na směnu (q)
 l9l3  256 600 42 989  9,l
 l9l4 236 400 4l 929  9,3
 l9l5 282 600 34 872 l0,6
 l9l6 328 350 38 908 ll,5
 l9l7 322 900 38 l0l4 l0,7
 l9l8 260 200 39 l06l  9,0
 l9l9 l86 000 44 lll7  6,5
 l920 l75 200 47 ll9l  5,8

Doly Larisch - Mönnicha

Majitel a ředitel - viz koksovna
Důlní závod H l u b i n a
Místo: Karviná
Závodní : Ing. Josef Stiller
Důlní pole l38 ha
Závod je spojen lanovou dráhou s jámou Jindřich, Františka, Jan a koksovnou.
Těžní jáma 400 m.
Hloubka rubání 390 m.

Rok  Těžba  (t) Počet
 dozorců 
Počet
 dělníků 
 Výkon dělníka 
na směnu (q)
 l9l3  307 800 35 l0l6 ll,0l
 l9l4 28l 300 33  979 l0,72
 19l5 307 800 29  844 l2,00
 l9l6 356 500 32  883 l3,34
 l9l7 353 700 34  933 l2,86
 l9l8 267 000 34  969 l0,44
 19l9 207 800 42 l049  8,23
 l920 l9l 400 4l ll26  7,20

Doly Larisch - Mönnicha

Majitel a ředitel - viz koksovna
Důlní závod F r a n t i š k a
Místo: Karviná
Závodní: Ing. Jan Rieb
Závod má vlečku 3,725 km ke stanici Karviná.
Hloubka těžné jámy 428,92 m
Hloubka větrné jámy 425,03 m
Hloubka rubání 442,00 m

Rok  Těžba (t)  Počet
 dozorců 
Počet
 dělníků 
 Výkon dělníka 
na směnu (q)
 l9l3  240 000 42 9l4  9,7
 l9l4 239 400 33 883 l0,0
 l9l5 260 200 33 796 l0,8
 l9l6 286 600 36 836 l0,9
 l9l7 262 l00 39 894  9,8
 l9l8 205 500 43 895  8,6
 l9l9 l56 900 47 896  6,8
 l920 l58 l00 43 l023  6,6

Doly Larisch - Mönnicha

Majitel a ředitel - viz koksovna
Důlní závod F r a n t i š e k
Místo : Horní Suchá
Závodní : Ing. Jindřich Lares
Důlní pole : l88,92 ha
Závod má vlečku l,5 km ke stanici Suchá.
Hloubka rubání - 38l m.

Rok  Těžba (t)  Počet
 dozorců 
Počet
 dělníků 
 Výkon dělníka 
na směnu (q)
 l9l3  l3 7l8 ll 2l5 2,l4
 19l4 32 265 l0 223 5,l5
 l9l5 49 000  9 l90 7,99
 l9l6 57 000  9 223 7,08
 l9l7 64 600 l0 262 7,77
 l9l8 67 770 l2 306 7,94
 l9l9 57 0l0 l4 40l 5,76
 l920* 24 700 l7 44l 5,75

* údaje platí do l9. května. Od 20. května l920 se nepracovalo.