Příloha 4

Významné osoby v dějinách Koksovny ČSA

1.  František Xaver Riepl - nar. 29.ll.l790 ve Štýrském Hradci, profesor mineralogie a zbožíznalectví na Vídeňské polytechnice. Měl značný podíl na projektu Vítkovických železáren v r. l828. Z roku l83l je první zmínka o koksovacích pecích ve Vítkovicích, jejichž projekt zpracoval Riepl podle anglického vzoru. Prof. F. X. Riepl zpracoval rovněž plán výstavby železnice z Vídně do Krakowa. "Severní dráha Ferdinandova," která zahájila provoz z Vídně do Bohumína l.  května l847, čímž se zasloužila i o rozvoj Karvinska. Koksárenské pece postavila ve Vítkovicích "Wiener Gewerkschaft" v čele s baronem Rothschildem, karvinským hrabětem Jindřichem Larischem, baronem Geymüllerem, Šimonem Biedermannem a Jindřichem Sichrovským. V roce l843 odkoupil S.M. Rothschild Rudolfovu huť a Jindřich Larisch opustil podnikání ve Vítkovicích. V témže roce l843 postavil první koksovací pec v Karviné. F. X. Riepl se tak zasloužil o první koksování uhlí na Ostravsku a hrabě Larisch o první koksování na Karvinsku (l843).
2.  Šalamoun Mayer sv. pán Rothschild - nar. 9.9.l774 ve Frankfurtu nad Mohanem. Od roku l8l9 žil jako bankéř ve Vídni. Roku l882 mu byl císařem udělen titul svobodný pán, později titul baron.

Majitelé koksovny ČSA - dříve Jan v Karviné

3.  Zakladatel koksovny "Jan" - Jindřich hrabě Larisch-Mönnich, svob. pán ze Lhoty. Narozen v Karviné dne 23. února l793 jako syn hraběte Jana Larisch-Mönnicha a jeho manželky Anny Marie Tekly z Mönnichů. Byl majorátní pán v Karviné, Fryštátě, Petrovicích, Ráji, Německé Lutyni,Petřvaldě,Prstné, Mizerově, Stanislavicích, Horní Suché, Životicích u Opavy atd. Moravsko-Slezský čestný rytíř zemského stavu a suverén řádu rytířů Maltezského kříže atd. Od roku l828 byl císařsko královský komoří.
      Zemřel 2l. dubna l859 ve Florencii a je pohřben v kostele sv. Petra z Alkantory v Karviné - Doly. Založil více průmyslových závodů, mezi nimi i koksovnu v roce l843.
4.  V jeho práci pokračoval: Hrabě Jan Larisch-Mönnich - svob. pán ze Lhoty. Narozen 30. května 1821 na zámku Životice u Opavy. V roce l865 byl ministrem financí. Zemřel 3. června l884 v Anglii.
5.  Dále byl majitelem koksovny:
Hrabě Jindřich Larisch-Mönnich - narozen l3. února l850 v Ebelsbergu (Rakousko), zemřel na zámku Solca v Karviné 8. prosince l9l8.
6.  Následoval:
Hrabě Jan, Jindřich, František, Maria JUDr. Larisch-Mönnich - narozen 6.října l872 ve Fryštátě, zemřel l0. listopadu l962 v Palfau (Rakousko). Byl poslední soukr.majitel koksovny.
7.  Jako jeho generální ředitel působil za druhé světové války do května l945 jeho syn
Jan Jindřich, Hermann, Leopold, Maria do roku l9l8 s titulem hrabě Larisch - Mönnich, narozen l5. listopadu 19l7 na zámku Solca v Karviné. Po skončení druhé světové války odešel do Brazílie - Rio de Janeiro, později do Španělska - Marbella. V posledních letech častěji navštěvoval Karvinou i své bývalé průmyslové závody. Zemřel ve Španělsku - Marbella dne 7.3.l997

Ředitelé koksovny:

 8. Ing. Jan Biedermann - řed. koksovny Jan od r. l895 do r. l93l
 9. Ing. Bárta - l93l - l938
l0. Ing. Górski - l938 - l939
l l. Ing. Robert Rotter - l939 - l940
l2. Ing. Josef Rieger - l940 - l945
l3. Dr. Ing. Coufalík - V.l945 - l945 (do konce roku)
l4. Ing. František Borovec - l946 - l950 (koks.přejmenována na Prezident Beneš)
l5. Boleslav Veselý - l950 - l95l (koks. přejmenována na Koksovnu ČSA)
l6. Oldřich Pitala - l95l - l952
l7. Ing. Josef Grimm - l952 - l954
l8. Ing. Richard Eška - l954 - l962
l9. Ing. Osvald Švec - l962 - l970
20. Ing. Jiří Urbánek - l970 - l975
21. Ing. Eduard Urbančík - 1975 - 1979
22. Ing. Bohumil Černocký - l979 - l987
23. Ing. Miroslav Pánek - l987 - l990
24. Ing. Oldřich Baran - l990 - l997