Závěr

Závěrem
Doufám, že Vám tato Kronika alespoň trošku připoměla rozvoj průmyslu okresu Karviná. Pokud budete mít návrhy na zlepšení, rád tyto návrhy přivítám. Pokud budete mít návrhy na jiné projekty, které přiblíží historii okresu Karviná, velmi rád se na nich budu podílet.

Při tvorbě Geografického informačního systému okresu Karviná, původně zpracovávaného pro Integrovaný záchranný systém, jehož jsem autorem, bylo vytvořeno mnoho vrstev z oblasti památkové péče, opevnění hranic v meziválečném období aj. Tyto vrstvy byly zpracovány původně pro jiné účely, především pro jejich ochranu při živelných pohromách, ale s uvolněním informací jsem je zařadil jako součást této práce a budu je postupně doplňovat do této složky.

Připravuji: 4.července v roce 1940 zemřela autorka knihy Moje minulost - MARIE SVOBODNÁ PANÍ Z WALLERSEE dříve HRABĚNKA LARISCHOVÁ. Zanikají autorská práva a chystám zveřejnění knihy a doplnění o fotografie, protože tato kniha se silně váže na Karvinou, rod Larischů a rodinu císaře Františka Josefa I., jeho manželku Sisi, syna prince Rudolfa...

Rudolf Hrubý ml.
E-mail: hrubyco@seznam.cz