Hraběcí stáj
HRABĚCÍ STÁJ
       Onen jednopatrový panský dům, který tvoří roh západní řady domů na náměstí, je znám pod názvem "Kamenný dům" (Steinhaus). Bezprostředně na něj navazuje hraběcí stáj, přízemní budova táhnoucí se až do Pivovarské ulice, jejíž hlavní průčelí je viditelné jen maličko z ulice nebo z náměstí, protože se před ní nachází vysoká zeď. Pozemek je oproti úrovni silnice vyvýšen o několik stop a začíná stoupat ponenáhlu již vně dvora podél hlavní fronty "Kamenného domu", až do vjezdní brány do dvora. Před bránou je podél příkré strany umístěna závora.

       Ve stáji se nyní nachází 20 chovem zušlechtěných koní. Jsou to zčásti kočárové, zčásti jezdecké koně, kočárové jsou vlastního chovu, jezdecké vesměs anglické rasy a jejich krásná stavba těla (většinou vysoké 16-18 pěstí) i ohnivý temperament prozrazují již na první pohled výtečný druh. Požívají zde ovšem i mimořádně dobrou péči. Největší péče je přirozeně věnována krmivu, avšak i stlání čistou slámou, dokonalé hřebelcování, čistění, což se tu děje denně v plné míře, neobyčejně mnoho přispívají k rozkvětu zvířat. Zvláštní zřetel se věnuje kováni koní a zrána za příznivého počasí jsou koně vyváděny na čerstvý vzduch.

       Stáj je pod dozorem anglického podkoního, toho času však pod vedením podkoního a vedoucího hřebčince pana Herrmanna Marchmanna de Lichtabell. Za časů poslední pruské invaze byly tyto vzácné koně odvedeny do bezpečí do Frýdlantu a Lince.

       Tak jako stáj, je i sedlová komora udržována ve vzorném pořádku a čistotě. Koňské postroje a sedla, která se tu vyznačují velkou účelností, současně však i moderním a elegantním provedením, jsou zčásti zhotovevy c. k. dvorním sedlářem panem Ferdinandem Anderlem z Vídně, částečně jde o anglický výrobek.

       Zámek se svým parkem, oborou a stájí poskytuje právem mnoho pozoruhodného.