Škola tělocviku
Škola tělocviku
       Zkušenost nás učí, jaký blahodárný vliv má pravidelné tělesné cvičení na zdraví. Zvláště u dětí a mládeže má cvičení velký fyzický význam, neboť rozvíjí a vytváří jejich charakter, vyžaduje a cvičí sílu a odvahu, prostotu a sebedůvěru, poslušnost, přímost a překonávání sebe sama. Po rychlém uvážení následuje ihned čin a na tuto činnost si rychle zvyká i duše člověka. Když účelnost tělocviku byla správně rozpoznána i ve Fryštátě a vznikly zde četné podněty a výzvy k založení školy tělocviku, byla v r. 1863 za účinného spolupůsobení zdejšího vzdělaného obyvatelstva na místě, vykázaném městem blízko zahrady městského dvora, zřízena tělocvična. Dne 20. srpna téhož ro ku došlo k slavnostnímu otevření za přítomnosti tělovýchovného spolku tělov. za Skočova. Účast na cvičení byla velmi zábavná. Funkci učitele vykonávali někteří členové, kteří měli ve cvičení již, zkušenosti. Brzy vyrostly však námitky proti existenci tělovýchovného zařízení, mnohý muž, schopný cvičit, byl od účasti ve spolku odrazován a neočekávaně rychlým střídáním mladých členů ztrácel spolek na jistotě, až později zcela zanikl.

       Avšak při správném hodnocení, že pouhou duševní výchovou trpí tělesné zdraví, že tedy užitek tělocviku pro mládež je zjevný, vzniká znovu myšlenka podepřít tělesné blaho zřízením tělovýchovného zařízení. Zdejší páni učitelé se sice snaží s pomocí prostředků, které mají k dispozici, vyučovat žáky podle svých sil tělocviku, ale zůstává stále ještě přáním zřídit k tomuto účelu vhodný lokál, aby bylo kam umístit tělocvičné pomůcky a pěstovat tam tělocvik.

       V životě fryštátské školní mládeže započalo by nové období, neboť z tělocvičny vznikne brzy mocná a léčivá potrava k pozvednutí materiálního vzdělání.