Poruba
Poruba
       Poruba byla před několika lety přivtělena k velkoobci Orlové a je ještě nyní do Orlové přifařena. Název pochází asi z polského jména Porenba (česky poruba, mýtina), jelikož tam před časem stával hustý les. Leží západně od Lazů v údolí. Dříve býval tento statek přičleněn k menšímu panství stavovskému Rychvaldu, dále pak měnil své majitele společně s Orlovou (viz Orlová), v nynější době je majitelem Poruby hrabě Evžen Larisch-Mönnich. Majorátní dvůr je panský. Dále se tu nacházejí dva uhelné doly, jeden patří starohraběti panu Salmovi Reifferscheidovi Hugonovi s báňským inspektorátem v Moravské Ostravě, druhý pánům Wondráčkovi a Gutmannovi s báňským inspektorátem v Porubě. Závodním posléze jmenovaného dolu je pan inženýr Vladimír Wondráček, účetním pan Florián Vaca.

       Poruba má novou jednotřídní národní školu pro obě pohlaví, kterou v posledním školním roce 1878/9 navštěvovalo 123 dítek; vyučování v obou zemských jazycích obstarává pan František Koczwara. Pan František Halfar, statkář, je předsedou místní školní rady je zároveň i starostou Poruby.

       Vesnice, která patří k poštovnímu okrsku Orlová má dva hostince, které patří pánům Janu Bystrunovi a Františku Halfarovi. Na silnici do Petřvaldu, avšak ještě na porubském území stával před několika lety větrný mlýn, který si zasluhuje zmínky potud, že to byl první a jediný mlýn svého druhu ve fryštátském okrese. Nynější mlýn spravuje pan Josef Moldrzik. Připomeňme si rovněž jednu pozoruhodnost, dub stojící ve dvoře zdejšího usedlíka Steinkusche, měřící na výšku 7 a půl sáhů, v průměru 7 stop a přirozeně těmto obrovským rozměrům odpovídá i stáří několika set let; těžko by se pravděpodobně našel jemu podobný v celém Slezsku, za předpokladu, že již nezašel přirozenou cestou; nebo že nepadl za oběť vandalství. O jedné další kuriozitě, kterou vlastní obec Poruba, jsme již vzpomenuli v poznámce 50) ke kapitole C. k. daňový úřad; týká se staré železné truhlice na peníze z bývalého orlovského benediktýnského kláštera.

       Poruba má 69 domovních čísel a 607 obyvatel.

       Plošný rozsah činí:_stav. pozemky 5 jiter 302 čtv. sáhů, role 734 jiter 681 čtv. sáhů, louky 24 jiter 539 čtv. sáhů, zahrady 4 jitra 1540 čtv. sáhů, pastviny 78 jiter 475 čtv. sáhů, vysoký les 75 jiter 707 čtv. sáhů, nízký les 9 jiter 895 čtv. sáhů, neplodná půda 31 jiter 1446 čtv. sáhů, dohromady 964 2/16 jitra.