Lazy
Lazy
       Lazy, položené jihozápadně od Fryštátu, přimykají se z jedné strany k Orlové k pahorkatině a patřily dříve k velkoobci Orlová, kam jsou dosud ještě přifařeny. Odloučení Lazů od Orlové a povýšení obce na samostatnou obec se datuje teprve od nejmladší doby. Původně byly Přivtěleny ke klášteru v Orlové, zmínka o tom existuje již r. 1229 a uvádějí se i později vždycky zároveň s Orlovou. Orlovský opat L. Klönn zastává názor, že název "Lazy" je třeba odvozovat od latinského slova "silva" - "les" znějícího stejně, neboť Lazy byly za starých časů lesem, který byl ponenáhlu vymýcen benediktýny a půda byla učiněna schopnou k obdělávání. Jak se ovšem dá doložit tento název etymologickou metodou, není uvedeno. 74) Poněvadž však tam existovalo mnoho hustého roští, dal by se název "Lazy" odvodit spíše od polského "loska" - hůl nebo od "las" - les.

       Ještě koncem 15. století byly Lazy jednou z 29 osad, které patřily k opatství orlovskému, později však v důsledku náboženských nepokojů, jakož i asi z peněžních důvodů zaniklo mnoho statků orlovského kláštera, rovněž Lazy a staly se většinou majetkem těšínských vévodů (viz Orlová); Lazy i Orlová přecházejí v r. 1614 z vlastnictví rodiny Cigánů do vlastnictví rodiny Bludovských, která byla jejich majitelkou až do počátku tohoto století. V současné době jsou majetkem pana Richarda z Mattencloitů, který je převzal dědictvím po svém strýci Konrádovi.

       Důl, který se tu nachází, je však pod vedením vrchního inženýra pana Hugona Ullmanna a účetního pana Josefa Ramesche, je pronajat Doubravsko-orlovskou Báňskou společností, je označen názvem "Nájem arcibiskupských dolů v Orlové-Lazích" a těží velmi potřebné kamenné uhlí.

       Vesnice patří k poštovnímu okrsku Orlová. Jednotřídní novou školu řídí učitel pan Antonín Kasperlik, který je ve třetí platové třídě a předsedou školní rady je pan Hugo Ullmann, v posledním školním roce 1878/9 ji navštěvovalo 116 žáků a žákyň; vyučuje se v obou zemských jazycích.

       Obchod smíšeným zbožím patří panu Samueli Slatnerovi, hostinskou a výčepní místnost provozují pánové David Königstein, Josef Santarius a Adolf Ziffer.

       Lazy mají 102 domovních čísel a 1072 obyvatel. Starostou je pan Pavel Krzistek.

       Plošná rozloha činí: stav. pozemky 4 jitra 1120 čtv. sáhů, role 576 jiter 457 čtv. sáhů, louky 28 jiter 682 čtv. sáhů, zahrady 7 jiter 566 čtv. sáhů, pastviny 56 jiter 1271 čtv. sáhů, vysoký les 320 jiter 165 čtv. sáhů, nízký les - , neplodná půda 30 jiter 376 čtv. sáhů, dohromady 1023 14/16 jitra.