Koksovna ČSA Karviná

Nástup fašismu a II. světová válka

     Již před obsazením Rakouska hitlerovskou armádou, po dobu celých pěti let,trvalo v Evropě horečné zbrojení. Přestala nezaměstnanost a závody pracovaly naplno. Zvýšené poptávky po koksu, benzolu a naftalenu, vesměs surovin vojenského významu, chtěla v roce l938 využít rovněž koksovna. Byl vypracován projekt výstavby skupiny " Still " s 25 pecemi, který však byl realizován až roku l940. To již Karviná prožila období beckovského Polska, hitlerovskou okupaci a začátek II. světové války. Období beckovského Polska mělo opět negativní vliv na hospodářský vývoj závodu. Počáteční hospodářský chaos, navazování nových odbytových možnosti v konkurenci silného hornoslezského uhelného průmyslu a propouštění "čechofilů", to vše mělo nepříznivé důsledky pro výrobu. Na haldách opět rostly zásoby koksu.

     Po urovnání poměrů pokračovala krátce výstavba skupiny Still.

     Události se v Evropě opět přiostřily. Německý fašismus zahájil dne l. září l939 válku proti Polsku. Pro Karvinou to znamenalo opět změnu státní příslušnosti, se všemi útrapami nacistické nadvlády, koncentračními tábory, mučením a šikanováním všeho českého i polského osazenstva závodu.

     V roce l940 došlo přes všechny útrapy způsobené německou okupací k dokončení skupiny Still s 25 pecemi,

dokončena byla rovněž uhelná věž č.II a dopravní most z věže I. do věže II. V této době byly v provozu skupiny Koppers I,Koppers II a Still,které zajišťovaly válečnou výrobu. Protože válečné hospodářství "německé říše" bylo čím dál tím více narušováno hlavně nálety spojenců, byl vypracován plán rozšíření závodu. Ve válečných letech l942 - l943 byly zpracovány a schváleny plány,které mimo výstavby 38 pecí Koppers IV. počítaly také se značným rozšířením chemické části závodu. Výstavba byla ihned zadána firmě Heinrich Koppers - Essen chemická část pak firmě Hugo Ibing - Recklinghausen. Dle projektu měl být postaven ucelený závod, napojený na německý hospodářský systém. Také koksárenský plyn měl být dodáván do Heydebrecku, dálkovým plynovodem firmy "Ferngas".

     Z tohoto rozsáhlého projektu nebylo však téměř nic dokončeno. Strojní zařízení a vybavení chemické části nebylo dodáno téměř vůbec. Za takového stavu se blížil květen l945.