Úvod kroniky Koksovna ČSA

Koksovna Čs. armády - Karviná-Doly

Historie závodu

l843 - l997

Úvod:

      Historie závodu Koksovny Čs.armády byla již jednou napsána a vydána ve třech dílech včetně mnoha fotografií a dnes je již málo dostupná (jednotlivé výtisky vlastní: Hrubý, Goleniovský, Baran, OKK PŘ a Okresní archiv Karviná). Třetí díl končil rokem l975. Proto jsem přikročil k napsání jednodílné historie, která obsahuje údaje od roku založení v roce l843 až do roku l997,kdy byla výroba koksu po l54 letech nepřetržitého provozu ukončena.

      Tak se tato publikace stane kompletním popisem historie od jeho vzniku až po vytlačení poslední tuny koksu v r. l997.

      Věřím, že bývalým zaměstnancům bude tato publikace připomínat roky prožité v koksovně, a že v nich vyvolá mnoho vzpomínek, ať už na chvíle radostné, nebo ty, které byly obtížnější.

      Tak jak jde běžný život, začíná zrodem a končí smrtí, tak je to i s provozem závodu - začal a je čas se s ním s lítostí rozloučit. Za všemi, kteří zde po celé generace pracovali, dědové, otcové, synové i vnuci však zůstává vykonaná práce, nespočetné tuny vyrobeného koksu a chemických produktů.

      Vzpomínejme proto v dobrém na závod, který přinesl užitek všem našim spoluobčanům.

červen l997

Rudolf J. HrubýMultimediální vydání kroniky

Koksovny ČSA

      První multimediální vydání kroniky KČSA zpracoval Ing. Milan Klimek pro Podnikové ředitelství OKK v roce 1998, ale množství chyb a grafická úprava díla neodpovídala představám autora psaného originálu - mého otce Rudolfa Jana Hrubého. Proto jsem se vrátil po úspěšném zpracování "Axtmanna", "Bayera" a dalších částí této práce ke kronice Koksovny ČSA Karviná. Budu se snažit přiblížit ji představám mého otce tak, jako před více než třiceti lety, kdy jsme spolu začínali zpracovávat kroniku koksovny. Tehdy to pro mne byly roky tvrdé práce ve fotokomoře a ve studovnách knihoven.

      Kronika Čs. armády vznikala od roku 1968, kdy se konaly oslavy 120 let vzniku závodu. Můj otec tehdy ve Slezském archivu v Opavě objevil historický dokument - Vceňovací operát, ve kterém se uváděl v závěru u podpisu rok 1848. Později bylo zjištěno z jiných dokumentů, že Vceňovací operát byl zpracovávan jako soupis majetku k roku 1843. Proto se další oslavy vzniku konaly za 5 let, ale závod slavil 130 let od svého vzniku. Písemnou podobu kroniky zpracoval můj otec, na grafické podobě se podílel svými fotografiemi p. Waldemar Goleniovský, fotografické reprodukce jsem prováděl z historických fotografií se svým otcem od roku 1970 do roku 1980.

      Proto původní část byla zcela přepracována po grafické stránce, byly provedeny jazykové úpravy a opraveny chyby jak obsahové, tak programátorské. Tak, jako na provoze nešlo vykazovat abstraktní práci, tak i kronika musí vyjadřovat všechny ty roky těžké dřiny všech jejich zaměstnanců. Jak vznikalo celé toto dílo - ze stovek prostudovaných knih, z několika stovek reprodukcí starých a zašedlých dokumentů a tisíců fotografií - tak by mělo i působit - tvrdě, stroze, ale jasně a věcně. Ani historie by neměla být měněna a to ani z neznalosti, ani proto, že se to někomu právě hodí jinak.

září 2001

Rudolf Hrubý ml.