Vážení občané města Karviné a příznivci její historie,

v roce 2010 uvedl Státní okresní archiv Karviná do provozu tematický web s názvem „Projekt stará Karvinná“, který byl věnován původní podobě našeho města. O necelých deset let později jsme přistoupili k inovaci těchto stránek a rozšířili je o postupně budované interaktivní mapy. Jejich prostřednictvím jsme Vám chtěli připomenout krásu a půvab staré Karvinné a formou srovnávacích snímků přiblížit široké veřejnosti drastickou proměnu krajiny našeho regionu.
Stále jsme však hledali vhodnější rámec, který by nám umožňoval pracovat s mapami dynamicky, a který by skýtal do budoucna větší možnosti rozšíření. Jako ideální se jevilo použít plnohodnotný geografický informační systém s možností nejrůznějších mapových vrstev. Proto jsme v říjnu 2020 oslovili Magistrát města Karviné, který takovýto systém už několik let provozuje, s nabídkou vzájemné spolupráce. Vedení města souhlasilo a my Vám tak nyní můžeme představit zbrusu novou mapovou aplikaci s názvem KARVINSKO VE STOPÁCH ČASU.

Jedná se o aplikaci, jejímž základem jsou vrstvy všech dochovaných ortofotomap města, přičemž nejstarším je letecké snímkování z roku 1947. K dispozici jsou rovněž vrstvy historických map z archivních fondů (které budeme v rámci možností časem doplňovat) a rovněž i císařské otisky stabilního katastru Moravy a Slezska z roku 1836. Na tomto podkladě jsou vytvořeny jednotlivé mapové body rozčleněné do třech základních vrstev: budovy - místa a objekty - ulice. Tyto jsou pak barevně rozlišeny podle dostupnosti obrazové dokumentace a zařazeny do tematických kategorií. Všechny budovy jsou dle možností identifikovány číslem popisným a odkazem na příslušný sčítací arch z nejstaršího dochovaného sčítání lidu z roku 1921. Mapové body jsou postupně doplňovány o přímé odkazy na relevantní archiválie z fondů Zemského archivu v Opavě, které lze ve většině případů detailně prohlížet v aplikaci Digitální archiv ZA v Opavě.
V současné době obsahuje mapová aplikace takřka 700 mapových bodů, více než 1200 napojených fotografií a množství připojených odkazů na archivní materiál. Další informace jsou uvedeny v doplňujícím textu dostupném přímo v rámci aplikace, pod odkazem „O aplikaci“.

Na obsahu KARVINSKA VE STOPÁCH ČASU pracujeme i nadále, stav aplikace rozhodně není definitivní. Postupně budeme doplňovat digitalizáty příslušných archiválií i odkazy na další historické prameny a materiály, budeme provádět opravy a upřesňovat chybějící informace. Spoluúčast veřejnosti na dalším vývoji rádi uvítáme. Pro tyto účely jsme zprovoznili i FÓRUM v podobě veřejné skupiny na Facebooku, kde se můžete zapojit do rozvoje budoucí podoby aplikace.

Věříme, že tato mapová aplikace bude přínosem pro všechny občany, kteří mají Karvinou ve svém srdci, že se stane radostí pro ty, kteří nikdy nezapomněli na její pohnutou historii. Vám všem tuto aplikaci věnujeme.

Původní interaktivní mapy

Původní interaktivní mapy staré Karvinné zde ponecháváme i nadále k případnému užívání. Nicméně jejich další vývoj je již definitivně ukončen. Veškerou další činnost směřujeme již jen do mapové aplikace KARVINSKO VE STOPÁCH ČASU.

Úvodní text k interaktivním mapám:

Nabízíme Vám prohlídku staré Karvinné formou interaktivní mapy, rozdělené do pěti výřezů: vlastní centrum původního města, jeho severní, jižní, západní a východní část. Základní vrstvou, do níž byly postupně zanášeny jednotlivé mapové body odkazující na reálné objekty, je německá mapa Karvinné vytvořená na počátku čtyřicátých let 20. století. Jedná se o tutéž mapu, která sloužila jako podklad pro místopis Františka Sochora: "Vzpomínky na starou Karvinnou (O starej Karwinie wspomnienia)", vydaný našim archivem v roce 2001 (publikace je k dispozici v elektronické verzi v sekci Dokumenty / Publikace). Po rozkliknutí mapových bodů se zobrazí fotografie konkrétního objektu, doplněné o informativní text. Zvolit lze také zobrazení jiné mapové vrstvy: historickou ortofotomapu z let 1947 (1954), letecké snímkování z roku 2018 a topografickou mapu. Pro porovnání situace jsou k dispozici rovněž průniky jednotlivých vrstev.

Zpracoval

Státní okresní archiv Karviná
Fryštátská 55
733 01 Karviná - Fryštát

Zpracoval

Státní okresní archiv Karviná
Fryštátská 55
733 01 Karviná - Fryštát

O projektu

© Projekt stará Karvinná
Tématický web věnovaný zaniklé Karvinné.
Publikováno poprvé v roce 2010.

O projektu

© Projekt stará Karvinná
Tématický web věnovaný zaniklé Karvinné.
Publikováno poprvé v roce 2010.

Kontakt

+420 596 312 789
m.trojak@ka.archives.cz

Kontakt

+420 596 312 789
m.trojak@ka.archives.cz

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace