obsah Bayerova díla

O B S A H    P Ř E K L A D U:

Ing. Jaroslav Rosin: Poznámky k překladu

Poznámka Okresního archívu Karviná

Dr. Julius Bayer: Pamětihodnosti města Fryštátu

seznam fotografií a reprodukcí