Obsah Kroniky KČSA

Obsah kroniky KČSA Karviná

Úvod

Nejstarší historie koksovny v Karviné

Habsburské císařství

Meziálečné období

Nástup fašismu a II. světová válka

Po květnu 1945

PŘÍLOHY

Příloha 1 - Seznam THP

Příloha 2 - Počty zaměstnanců

Příloha 3 - Charakteristiky závodů 1913 - 1920

Příloha 4 - Významné osoby

Příloha 5 - Odborná literatura

Obrazové přílohy 1-5

Doslov

Závěrem