Gustav axtmann

K dějinám města Fryštátu, Fryštát 1924O B S A H:

Úvod

I. Založení Fryštátu

II. Privilegia Boleslava II. udělená městu

III. Fryštát za Piastovců

IV. Malé stavovské panství Fryštát

V. Fryštát v novější době

Prameny a literatura

seznam fotografií a reprodukcí