Opevnění v okrese Karviná


Rudolf H R U B Ý ml.

   


Opevnění v okrese Karviná
1999


OBSAH  ČLÁNKU  ZBIGNIEW  PRUSKI  -  ZABRÁNÍ  ZÁOLŠÍ:


Úvod

I. Zabrání Zaolší

II. Budování českých opevnění

III. Pozorování opevnění polskou výzvědnou službou

IV. Rozvoj krize - rozhodnutí Polska o zabrání Zaolší

V. Mobilizace Československa

VI. Plány polské činnosti

VII. Průběh událostí při obsazování - konflikt v Bohumíně

VIII. Obsazení těžkých objektů obrany

IX. Sumář - zhodnocení na téma českých pevností

Prameny a literatura - poznámky

Seznam fotografií a reprodukcí


OBSAH  TABULEK  A  POPISU  -  SOUČASNÉHO  STAVU:


Tabulky

Mapy a letecké snímky

Tabulka síly stěn opevnění ŘOP

Seznam fotografií - pohledy na opevnění v roce 1999

Popisy opevnění

Popisy těžkého opevnění v okrese Karviná