Vyberte si z následující nabídky kliknutím na text:


Kronika Koksovny ČSA Karviná, 1843-1997
Rudolf Jan HRUBÝ, fotografie Waldemar GOLENIOVSKÝ, reprodukce a digitalizace Rudolf HRUBÝ ml.

Zpráva o lokalizaci některých důlních děl,
Stanislav HRUDA, reprodukce a digitalizace Rudolf HRUBÝ ml.

Pamětihodnosti města Fryštátu, 1879,
Dr. Julius BAYER, překlad Rudolf Jan HRUBÝ, Ing. Jaroslav ROSIN, reprodukce a digitalizace Rudolf HRUBÝ ml.

K dějinám města Fryštátu, Fryštát 1924,
Gustav AXTMANN, překlad Rudolf Jan HRUBÝ, fotografie, reprodukce a digitalizace Rudolf HRUBÝ ml.

Josef HÄUSLER - Dějiny prastarého rodu Larisch Mönnichů, I. díl,
Josef Häusler, překlad Rudolf Jan HRUBÝ, a Ing. Jaroslav ROSIN, fotografie, reprodukce a digitalizace Rudolf v HRUBÝ ml.

Dějiny prastarého rodu Larisch Mönnichů, II. díl, Karviná 1992,
Rudolf Jan HRUBÝ, digitalizace Rudolf HRUBÝ ml.

Marie svobodná paní z Wallersee dříve hraběnka LARISCHOVÁ - Moje Minulost
Přeložil Ivan Starý, Čtvrté (znovu přehlédnuté) vydání 1919, Tiskem Alberta Malíře na Král. Vinohradech
digitalizace Rudolf HRUBÝ ml.

Franz KURZ - Pamětní spis k 25.výročí vzniku dobrovolných hasičů ve Fryštátě, 1875 - 1900

Gustav AXTMANN, Dobrovolné požární a záchranné oddělení ve Fryštátě 1874 - 1924

Opevnění v okrese Karviná