Stacks Image p1073_n21

Zemský archiv v Opavě

UPOZORNĚNÍ

  Zemský archiv v Opavě je třetím nejstarším a také třetím největším státním archivem v České republice. Plní funkci státního oblastního archivu pro území bývalého Severomoravského kraje, současně je však také historickým zemským archivem pro bývalé vévodství slezské. Tato skutečnost se významně odráží jak ve skladbě dokumentů v archivu uložených, tak i ve vlastní organizaci instituce, tvořené centrálou v Opavě a pobočkou v Olomouci. Od roku 2002 jsou organizačními články archivu také všechny státní okresní archivy na teritoriu Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Zemský archiv dále metodicky řídí Archiv města Ostravy a další akreditované archivy zřízené v uvedených dvou krajích.

  My Image
  • Stacks Image 882

   ZA v Opavě

  • Stacks Image 889

   pobočka Olomouc

  • Stacks Image 896

   SOkA Bruntál

  • Stacks Image 903

   SOkA Frýdek-Místek

  • Stacks Image 910

   SOkA Jeseník

  • Stacks Image 917

   SOkA Karviná

  • Stacks Image 924

   SOkA Nový Jičín

  • Stacks Image 931

   SOkA Olomouc

  • Stacks Image 938

   SOkA Opava

  • Stacks Image 945

   SOkA Prostějov

  • Stacks Image 952

   SOkA Přerov

  • Stacks Image 959

   SOkA Šumperk

  Stacks Image 977

  Vstup do aplikace

  Aktualizováno: 2018-03-19 21:01:06

  Počet záznamů: 1 992 435

  Počet dig. příloh: 18 529 930

  • Zemský archiv v Opavě

  More Info

  (JavaScript must be enabled)

  Zemský archiv v Opavě

  Sněmovní 1, 746 22 Opava

  +420 553 607 240
  podatelna@zao.archives.cz
  ID datové schránky: yzmaix7

  Fakturační údaje:

  IČ: 709 79 057
  Bankovní spojení:
  Příjmový účet OSS: 19-11939881 / 0710

  Úřední hodiny:

  Pondělí - Pátek:

  7:00 - 15:00

  © 2018 | Zemský archiv v Opavě | webmaster