Stacks Image 45

Státní
okresní
archiv

OLOMOUC

Badatelna

Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na dlaždici reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV se zobrazením všech aktuálně dostupných záznamů příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v příslušné sekci NÁPOVĚDY aplikace.

 • ARCH. FONDY

  Záznamů: 3 380

 • POMŮCKY

  Záznamů: 1 838

 • INVENTÁRNÍ Z.

  Záznamů: 110 576
  Skenů: 1 252 910

 • FOTOGRAFIE

  Záznamů: 3 153
  Skenů: 4 223

 • GRAFICKÉ L.

  Záznamů: 724
  Skenů: 1 064

 • KARTOTÉKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KRONIKY

  Záznamů: 80
  Skenů: 15 640

 • LISTINY

  Záznamů: 2 024
  Skenů: 7 393

 • MAPY/PLÁNY

  Záznamů: 101
  Skenů: 125

 • MATRIKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • OTISKY TYP.

  Záznamů: 2 719
  Skenů: 2 717

 • TYPÁŘE

  Záznamů: 51
  Skenů: 0

 • PLAKÁTY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • POZEMK. K.

  Záznamů: 591
  Skenů: 334 687

 • SČÍTACÍ OP.

  Záznamů: 1 777
  Skenů: 607 984

 • SPOLKY

  Záznamů: 1
  Skenů: 167

 • TŘÍDNÍ VÝK.

  Záznamů: 15 732
  Skenů: 454 745

 • VEDUTY

  Záznamů: 156
  Skenů: 156

 • VIDEO/AUDIO

  Záznamů: 19
  Skenů: 0

 • KNIHOVNA

  Záznamů: 14 063
  Skenů: 0

Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě, jakož i specifických ustanovení SOkA Olomouc. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Vedení archivu upozorňuje badatele, že pracovníci archivu jsou osobně přítomným badatelům schopni předložit dokumenty z uspořádaných fondů, opatřených inventářem, zpravidla do 60 minut od sdělení žádosti. Pouze v době od 12.00 do 13.00, když se čerpá polední přestávka na jídlo a oddech, je sice v badatelně zajištěn dozor, ale neprovádí se dovoz nových archiválií. Není tedy nutno provádět složité předběžné písemné objednávky! U předkládání dokumentů z nezpracovaných fondů je třeba oproti tomu většinou ze strany archivu provádět časově náročné vyhledávání a důkladnou přípravu archiválií k předložení (číslování stránek nezpracovaných dokumentů), a tak postupuje archiv v těchto případech podle svých provozních možností v souladu s archivním zákonem a vyhrazuje si sám stanovení časového termínu, v němž budou takové dokumenty připraveny k nahlížení.

Při rezervaci archiválií prostřednictvím mailové zprávy platí v zásadě třicetidenní lhůta pro odpověď, stejně, jako v případě písemného dotazu. Pokud je však záležitost jednoduchá, odpoví archiv v nejkratším možném termínu. Všem badatelům se však doporučuje klást konkrétní detailní badatelské dotazy spíše až při jejich osobní návštěvě v průběhu pohovoru s pověřeným pracovníkem archivu. Badatelé se upozorňují, že archiv jim nevyhradí archiválie, nezahájí-li nahlížení do archiválií do třiceti kalendářních dnů od sjednaného dne pro jejich předložení nebo přeruší-li nahlížení na dobu delší třiceti dnů. Vzhledem k provozním podmínkám a technickým možnostem archivu se badatelům nepředloží více než 5 evidenčních jednotek na jeden návštěvní den.

Badatelna SOkA Olomouc
  • Kapacita a vybavení

   • 37 badatelských míst (společných s olomouckou pobočkou ZA v Opavě)
   • 1 čtečka mikrofilmů
   • stolní počítače pro potřeby badatelů (společně s olomouckou pobočkou ZA v Opavě)
   • bezdrátové připojení k internetu (WiFi) pro badatelské účely
   • zásuvky pro připojení notebooků ke zdrojům elektrické energie
   • uzamykatelné skříňky určené k odkládání osobních věcí

  • Upozornění pro badatele

   Badatelna je střežena kamerovým systémem!

  • Rezervace archiválií

   Na mailové adrese info@ol.archives.cz si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inv. číslo, kartón) a datum, ke kterému mají být připraveny.

  Památné knihy SOkA Olomouc:

   • Kniha soudní a památná
    Kniha soudní a památná (Nejstarší litovelská městská kniha)

    Základní údaje

    Název: Kniha soudní a památná (Librum Ciuitatis Litouie).
    Datace: 1359–1577.
    Uložení: Státní okresní archiv Olomouc, fond: Archiv města Litovel, Úřední knihy, inventární č. 108.
    Rozměry: 27 x 34,5 cm.
    Dochování, jazyk: originál, zápisy psány jazykem českým, latinským a německým.
    Psací látka, vazba: Psací látkou knihy soudní a památné je středoevropský pergamen. Kniha má původní gotickou vazbu z dřevěných destiček potažených světlou vepřovicí. Na deskách jsou zbytky původního kování i pozůstatek očka, které bylo používáno k uzavření knihy visacím zámečkem.

    O knize

    Kniha soudní a památná je nejstarší litovelskou městskou knihou. Původně byla kniha zřejmě určena k zaznamenávání rozsudků městského soudu v civilních věcech nesporných při pojišťování práv jednotlivých měšťanů. V 15. století bylo zaměření knihy rozšířeno i o jiné pamětní zápisy, a tak získala charakter knihy památné.

    Kompletní charakteristika a popis knihy: Litovel - kniha soudní a památná (formát PDF)

    Přímý odkaz do Digitálního archivu

   • Kniha památná
    Kniha památná (Nejstarší olomoucká městská kniha)

    Základní údaje

    Název: Kniha památná (Liber actuum notabilium).
    Datace: 1343–1420, 1497.
    Uložení: Státní okresní archiv Olomouc, fond: Archiv města Olomouc, Knihy, inventární č. 95, signatura 166.
    Rozměry: 25,8 x 33,7 cm.
    Dochování, jazyk: originál, zápisy psány jazykem latinským a německým.
    Psací látka, vazba: Psací látkou knihy památné je středoevropský pergamen. Současná vazba knihy ze světlé vepřovice s hladkým povrchem je výsledkem moderního restaurátorského zásahu a napodobuje její původní gotickou vazbu.

    O knize

    Kniha památná je nejstarší olomouckou městskou knihou a vycházíme-li z datace jejího úvodního zápisu ze 7. února 1343, pak spolu s knihami počtů města Brna a památnou knihou města Brna, vzniklými ve stejném roce, náleží k nejstarším městským knihám na Moravě.

    Kompletní charakteristika a popis knihy: Kniha památná (formát PDF)

    Přímý odkaz do Digitálního archivu

   • Kodex Václava z Jihlavy
    Památná kniha olomoucká (Kodex Václava z Jihlavy)

    Základní údaje

    Název: Památná kniha olomoucká (Liber civitatis, kodex Václava z Jihlavy).
    Datace: 1430–1492, 1528.
    Uložení: Státní okresní archiv Olomouc, fond: Archiv města Olomouc, Knihy, inventární č. 97, signatura 1540.
    Rozměry: 26,8 x 37,6 cm.
    Dochování, jazyk: originál, zápisy psány jazykem německým, latinským a českým.
    Psací látka, vazba: Psací látkou knihy památné je středoevropský pergamen. Její vazba, napodobující původní gotickou předlohu, je po moderní převazbě celopergamenová.

    O knize

    Kodex Václava z Jihlavy patří pro svou vnější reprezentativní úpravu k nejcennějším středověkým knižním rukopisům městského archivu olomouckého a nesporně zaujímá přední místo i mezi městskými knihami v českých zemích.

    Kompletní charakteristika a popis knihy: Kodex Václava z Jihlavy (formát PDF)

    Přímý odkaz do Digitálního archivu

   Státní okresní archiv
   Olomouc

   U Husova sboru 10, 779 00 Olomouc

   +420 585 236 101
   info@ol.archives.cz


   Elektronická úřední podání:

   ID datové schránky: yzmaix7
   e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

   (do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

   Badatelna pro veřejnost

   Pondělí:
   Úterý:
   Středa:
   Čtvrtek:
   Pátek:

   8:00 - 17:00
   8:00 - 15:00
   8:00 - 17:00
   8:00 - 15:00
   zavřeno

   Úřední hodiny

   Pondělí:
   Úterý:
   Středa:
   Čtvrtek:
   Pátek:

   8:00 - 17:00
   8:00 - 14:00
   8:00 - 17:00
   8:00 - 14:00
   zavřeno

   Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Olomouc.

   Digitální archiv

   © 2021 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

   Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace