Stacks Image p77_n16

Zemský archiv v Opavě

Pozvánka na přednášku "Fryštátská radnice - perla Karviné"

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Mgr. Pavla KUFY, která se uskuteční ve čtvrtek 25. 10. 2018 od 17:00 hod. v přednáškovém sále SOkA Karviná.

Pozvánka na přednášku "Fryštátská radnice - perla Karviné"

Pozvánka na výstavu NOVÝ JIČÍN ZA PRVNÍ REPUBLIKY

Přijměte pozvání na výstavu NOVÝ JIČÍN ZA PRVNÍ REPUBLIKY "ZLATÁ 20. A 30. LÉTA", která bude probíhat ve dnech 8.-27. září 2018 v prostorách "Staré pošty" na Masarykově náměstí 32/20 v Novém Jičíně.

Pozvánka na výstavu

Mezinárodní den archivů v Zemském archivu v Opavě

Dne 8. 6. 2018 se od 9 do 18 hodin uskuteční v prostorách badatelny Zemského archivu v Opavě výstava na téma Rok 1918 ve světle archiválií Zemského archivu v Opavě. Opavský archiv se zde veřejnosti pokusí přiblížit problematiku posledního roku I. světové války v Rakouském a posléze československém Slezsku, vznik Československé republiky, reakce slezských Němců a Poláků a formování státní hranice v našem regionu. Pro zájemce z široké veřejnosti se uskuteční v 16 hodin komentovaná prohlídka archivu.

Typář Zemské vlády slezské po převzetí československým státem v prosinci 1918. Státní znak nahrazuje tzv. Sdružený znak legií používaný legionáři od roku 1918.

Pozvánka na výstavu "VELAMOS"

Při příležitosti Mezinárodního dne archivů zahájíme ve čtvrtek 7. června v sále šumperského okresního archivu výstavu, která připomene jednoho z největších poválečných výrobců jízdních kol v Československu – podnik Velamos Sobotín. Po dvou letech jsme se tak vrátili k prezentaci bývalých velkých podniků našeho okresu, s jejichž výrobky bylo možné se setkat téměř v každé domácnosti v zemi a které byly i významným exportérem a navíc zaměstnavatelem v regionu.

Návštěvníci se budou moci v krátkosti seznámit mimo jiné s historií jednotlivých výrobních závodů podniku Velamos, a to nejen v Petrově nad Desnou a Loučné nad Desnou, ale i těch v našem okrese méně povědomých, tedy ve Zlatých Horách, Skutči a Náměšti nad Oslavou. Nebudou chybět archivní dokumenty a fotodokumentace, samotnou produkci podniku pak přiblíží jízdní kola zapůjčená od soukromých sběratelů a z Vlastivědného muzea v Šumperku.

Výstava potrvá do 30. listopadu 2018, otevřena bude vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, po domluvě též v úterý a v pátek (tel. 583 212 248, e-mail: podatelna@su.archives.cz). V zahajovací den ve čtvrtek 7. června bude výstava otevřena od 8 do 16 hodin. K její návštěvě jste srdečně zváni.

Mezinárodní den archivů v SOkA Nový Jičín a oslavy 220 let od narození Františka Palackého

Státní okresní archiv Nový Jičín uspořádá v pátek 8. června 2018 Den otevřených dveří pro širokou veřejnost. U příležitosti Mezinárodního dne archivů budou připraveny komentované prohlídky archivní budovy na ulici K Archivu 1 a vystavených archiválií, týkajících se letošních „osmičkových“ výročí. Dopolední program je určený zejména školám – návštěvu je třeba předem ohlásit na e-mail podatelna@nj.archives.cz, nebo tel. č.: 556 770 120. Pro veřejnost začne prohlídka v 15:30. V konkrétní Mezinárodní den archivů v sobotu 9. června 2018 se archiváři zúčastní oslav 220 let od narození Františka Palackého a otevření nové expozice v rodném domku Otce národa v Hodslavicích.

Den obce Hodslavice

Mezinárodní den archivů a Dny Karviné 2018 v SOkA Karviná

Pozvánka na Mezinárodní den archivů a Dny Karviné 2018 v SOkA Karviná

Pozvánka na komentovanou prohlídku archivu

Dne 12. června v 16 hodin se uskuteční již tradiční komentovaná prohlídka archivu. Jako každý rok, i nyní budou mít u příležitosti mezinárodního dne archivů zájemci z řad široké veřejnosti mimo jiné možnost vyslechnout krátkou přednášku o historii a současnosti archivnictví ve Frýdku-Místku, seznámí se s prací konzervátorky a zhlédnou i nejstarší dochované archiválie. Srdečně zveme všechny (i potenciální) zájemce o regionální historii a příznivce našeho archivu.

Pozvánka na přednášku "Hrabata Taaffe (Irská aristokracie na Těšínsku v 18. století)"

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Doc. Mgr. Jiřího BRŇOVJÁKA, Ph.D., která se uskuteční ve čtvrtek 31. 5. 2018 od 17:00 hod. v přednáškovém sále SOkA Karviná.

Pozvánka na přednášku Hrabata Taaffe (PDF)

Mezinárodní den archivů 8. 6. 2018 v SOkA Jeseník

Mezinárodní den archivů 2018 v SOkA Jeseník

Pozvánka na výstavu "Od soli k uhlí"

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu k 750. výročí první zmínky o Karviné, pod názvem "Od soli k uhlí". Výstavu můžete zhlédnout ve výstavní síni našeho archivu a potrvá do 31. 1. 2019.

Všechny zájemce srdečně zveme!

Fond SLEZSKÝ STAVOVSKÝ ARCHIV zpřístupněn digitálně!

Zemský archiv v Opavě zpřístupnil digitální verzi fondu Slezský stavovský archiv, který tvoří jeden z pilířů jím spravovaného archivního bohatství. Fond byl převeden do elektronické podoby ve své úplnosti, úhrnem se jedná o 3.866 snímků listin a celkem 42.172 scanů stránek z úředních rukopisů.

Slezský stavovský archiv v sobě zavírá značné množství diplomatického materiálu ke středověkým, raně novověkým i novověkým dějinám opavského, krnovského, těšínského a niského knížectví (nechybí však ani jednotlivosti k minulosti jiných slezských teritoriálních útvarů: Hlohovska, Svídnicko-Javorska či Opolsko-Ratibořska). Jedná se o zemská privilegia, listiny vydané z moci vládnoucích knížat a jejich lenních pánů z řad českých králů, ale též o písemnosti související obecněji s každodenním chodem zemské správy, soudů a jiných institucí či o listiny stavovských osob, v tom především šlechty (např. kšafty, dlužní úpisy). Svým rozsahem i významem mimořádnou část fondu představují stavovské rukopisy požívající ze zákona mimořádné ochrany jako archivní kulturní památka. Jde zejména o svazky půhonů a nálezů vedených u příslušných zemských soudů, vzácně dochované knihy hejtmanských roků, protokoly ze zasedání zemských sněmů a především pak o zemské desky opavského, krnovského a částečně též těšínského knížectví, dochované od počátku 15. století.

Snímky archiválií byly publikovány prostřednictvím webové aplikace Digitální archiv Zemského archivu v Opavě na adrese http://digi.archives.cz.

PŘÍMÝ ODKAZ na digitalizované záznamy fondu SLEZSKÝ STAVOVSKÝ ARCHIV naleznete ZDE.

PŘÍMÝ ODKAZ na elektronickou pomůcku SLEZSKÉHO STAVOVSKÉHO ARCHIVU naleznete ZDE.

DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě uveden do ostrého provozu!

Dnešním dnem uvádí Zemský archiv v Opavě do ostrého provozu novou vyhledávací aplikaci pro práci s archiváliemi: DIGITÁLNÍ ARCHIV ZA v Opavě.

Tato aplikace plně nahrazuje předchozí portál ARCHIVNÍ VADEMECUM a přináší řadu nových možností a funkcí, včetně schopnosti responzivního zobrazení pro mobilní zařízení. Veškeré permalinky (trvale platné odkazy) z původního Vademeca zůstávají funkční a jsou automaticky přesměrovávány na odpovídající záznamy, či skeny v Digitálním archivu (POZOR! Tato změna se z technických důvodů začne uplatňovat až s jistým zpožděním: od ukončení Vademeca minimálně cca. 24 hodin!).

Archivní Vademecum bylo v provozu takřka nepřetržitě od roku 2009 (v prvotní verzi již od roku 2007). V roce 2012 obsahovalo 1 599 011 skenů, ke dni ukončení svého provozu (31.8.2017) pak nabízelo veřejnosti 10 473 987 skenů digitalizovaných archiválií.

Digitální archiv byl nejprve spuštěn v testovacím režimu dne 6.5. 2016 a jeho vývoj pak pokračoval za účasti veřejnosti.

K dnešnímu dni obsahuje 1 956 361 záznamů spolu s 18 409 095 skeny digitalizovaných archiválií.


Zobrazit starší články

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace