Stacks Image p306_n18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

SOkA Přerov: uzavření badatelny 19. 8. 2020

Upozorňujeme všechny zájemce, že ve středu 19. srpna 2020 bude badatelna Státního okresního archivu Přerov UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro veřejnost - uzavření badatelny a omezení provozu SOkA Jeseník od 20. 4. 2020 do odvolání

Z důvodu rekonstrukce střechy a nezbytného stěhování archiválií v rámci depozitářů je badatelna SOkA Jeseník od 20.4.2020 až do odvolání UZAVŘENA.

Omezeno je i přijímání úředních podání, která z výše uvedených důvodů nelze vyřídit v zákonem stanovené lhůtě.

Děkujeme za pochopení.

Olomouc - omezení provozu badatelny

Vážení návštěvníci,
sdělujeme Vám, že v době od 1. července do 31. srpna letošního roku 2020 bude provoz badatelen SOkA Olonouc a ZAO pobočka Olomouc omezen následujícím způsobem:
dne 2. 7. již bude badatelna z provozních důvodů uzavřena. V dalších týdnech bude badatelna otevřena v obvyklou dobu pouze v úředních dnech (v pondělí a ve středu) a v úterý. Po všechny čtvrtky v uvedené době bude badatelna z provozních důvodů uzavřena.

Badatelna bude opět otevřena v normálním režimu od 1. září.

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 21

Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka vydaly novou publikaci: JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 21. Více informací naleznete zde.

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 21

Otevírací doba badatelny ZA v Opavě v období letních prázdnin

Otevírací doba badatelny v červenci a srpnu 2020:

Opening hours of the study room during July and August 2020:

Die Öffnugszeiten des Studierraums im Juli und August 2020:

Pondělí (Monday, Montag): 8:00 - 17:00

Úterý (Tuesday, Dienstag): 8:00 - 15:00

Středa (Wednesday, Mittwoch): 8:00 - 17:00

Digitální archiv: nová verze + obnovení pravidelných aktualizací

Oznamujeme, že do provozu byla uvedena nová verze Digitálního archivu. Přehled nejdůležitějších změn naleznete v úvodní zprávě aplikace. Zároveň byly obnoveny pravidelné, každotýdenní aktualizace dat.

​Otevření badatelen Zemského archivu v Opavě

Od pondělí 4. května 2020 jsou otevřeny badatelny centrály archivu a olomouckého pracoviště v obvyklé době, tedy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 a v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00. Badatelny státních okresních archivů (s výjimkou SOkA Jeseník) jsou otevřeny v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00.

Po dobu platnosti epidemiologických opatření bude ale počet míst v badatelnách omezen, proto vždy kontaktujte příslušné pracoviště předem telefonicky nebo mailem! Pro objednávání archiválií používejte zavedený objednávkový systém prostřednictvím webových stránek archivu.

Před započetím studia musí badatel vyplnit Zdravotní dotazník ohledně rizik v souvislosti se šířením koronaviru. Během studia musí mít zakrytý nos a ústa rouškou a užívat jednorázové gumové rukavice, které si přinese s sebou.

SOkA Karviná: změna telefonního čísla!

V souvislosti s připravovaným zprovozněním nové badatelny došlo ve Státním okresním archivu KARVINÁ ke změně telefonního čísla:

BADATELNA SOkA Karviná = +420 596 312 735

Soutěž pro mladé fotografy: „Voda na Jesenicku a v Jeseníkách“

U příležitosti XX. svatováclavského setkání připravují organizátoři řadu doprovodných akcí reflektujících téma letošního sympozia – tento rok se doslova ponese na vlnách potoků, řek, rybníků a pramenů našich krásných hor a podhůří. Tématem je totiž VODA v nejrozmanitějších podobách. A protože životodárná kapalina představuje vedle všech svých zásadních funkcí pro planetu i neodmyslitelný estetický prvek naší krajiny, vyhlašujeme tímto FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ SNÍMKY ZPODOBŇUJÍCÍ METAMORFÓZY JESENICKÉ VODY.

Soutěž je určena třem kategoriím: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a studenti středních škol. Své snímky prosím odevzdávejte vytištěné na fotopapíru ve formátu A3 nebo A4 nejpozději do 30. 6. 2020 v Katovně (MIC) nebo v Knihovně Vincenze Priessnitze. Každý účastník může odevzdat nejvíce 2 fotografie, na jejichž zadní straně uvede své jméno, věk a kontakt – nejlépe emailovou adresu. Prosíme, dané snímky pro případné další použití zálohujte v elektronické podobě.

Práce budou vystaveny v hudebním sále Centra společenských aktivit od 1. září, kdy se v 17,00 hodin uskuteční vernisáž, do konce měsíce září. Vyhlášení vítězů a předání ocenění proběhne v pondělí 28. září před koncertem ke Dni české státnosti v Kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní, a. s.

Těšíme se na Vaše snímky

Vlastivědné muzeum Jesenicka / Státní okresní archiv Jeseník / Městská kulturní zařízení Jeseník / Společnost Vincenze Priessnitze, z. s.

Přihláška_SVS_2020

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 11 / 2019

Státní okresní archiv Šumperk vydal nový Sborník č.11 / 2019. Více informací naleznete zde.

Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 11

Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 69/2019

Státní okresní archiv Nový Jičín a Muzeum Novojičínska, p.o. vydaly novou publikaci: Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 69/2019. Více informací naleznete zde.

Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 69/2019

Sborník XIX. Svatováclavské setkání v Jeseníku

Zemský archiv v Opavě a Vlastivědné muzeum Jesenicka vydaly sborník XIX. Svatováclavské setkání v Jeseníku: Výtvarné umění Jesenicka a Jeseníků 20. století. Více informací naleznete zde.

XIX. Svatováclavské setkání v Jeseníku

Sborník Zemského archivu v Opavě 2019

Zemský archiv v Opavě vydal nový sborník. Více informací naleznete zde.

Sborník Zemského archivu v Opavě 2019

Osobnosti Vítkovska

Město Vítkov ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě vydalo novou publikaci pod názvem Osobnosti Vítkovska. Více informací naleznete zde.

Olomoucký archivní sborník č. 17/2019

Státní okresní archiv Olomouc vydal nový Olomoucký archivní sborník č. 17/2019. Více informací naleznete zde.

Olomoucký archivní sborník č. 17/2019

Zobrazit starší články

© 2020 | Zemský archiv v Opavě | webmaster

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace